دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، پاییز 1400 
5. واکاوی جایگاه کارآفرینی زنان در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 104-126

ایمان جعفری نسب؛ ماشاالله ولیخانی دهاقانی