دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 1-220 
2. بازنمایی هویت قومی مخاطبان ترک ‌زبان در برنامه‌های شبکه استانی سهند

صفحه 40-59

علی بقایی سرابی؛ صمد رسول‌زاده اقدم؛ میثم علویان سوق