دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، شهریور 1397 
6. شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی

صفحه 190-220

مریم مهدیلو؛ خلیل میرزایی؛ افسانه وارسته فر


7. مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات

صفحه 83-137

طاهره حسومی؛ فاطمه نوشین فرد؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری