نمایه نویسندگان

آ

 • آذین، سید علی تبیین موانع فرآیند پذیرش حمل جایگزین در مادران جانشین [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 129-147]
 • آقابخشی، حبیب وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان تحت پوشش شهرداری منطقه 12 شهر تهران در سال 1393) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 79-97]
 • آقابخشی، حبیب الله کنشها و نمودهای اجتماعی زنان در ادبیات داستانی معاصر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 157-178]
 • آورزبانی، سارا مشکلات اجتماعی زنان سالمندآسایشگاه کهریزک [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 73-113]

ا

 • ارشدی، علی اکبر بررسی رشد جمعیت بر نابهنجاری های اقتصادی – اجتماعی در شهر رودهن سال 1391 [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 145-168]
 • ازکیا، مصطفی بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 71-100]
 • اصانلو بختیاری، شکوفه وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان تحت پوشش شهرداری منطقه 12 شهر تهران در سال 1393) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 79-97]
 • الحانی، فاطمه تبیین موانع فرآیند پذیرش حمل جایگزین در مادران جانشین [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 129-147]
 • امیرحسینی، پریسا تنگناهای تغییر جنسیت: بر ساخت هویت جنس سوم، ورای امکان‌های پیش روی تبدیل خواهان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 97-122]

ب

 • باباخانی، نرگس نقش زنان دانشگاهی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی خانواده [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 115-138]
 • بدیعی، هانیه نقش زنان دانشگاهی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی خانواده [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 115-138]
 • برغمدی، هادی بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 71-100]

پ

 • پاکدامن ساوجی، سحر نقش زنان دانشگاهی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی خانواده [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 115-138]
 • پاکنژاد، منیژه تأثیر مهارت های زندگی بر سلامت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه رودهن سال92 [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 139-160]
 • پقه، بهنام بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس: مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی گرگان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 19-49]

ت

 • تیمور نژاد، شهلا تبیین موانع فرآیند پذیرش حمل جایگزین در مادران جانشین [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 129-147]
 • توسلی، غلام عباس ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و عوامل مؤثر (مورد : شهر دره شهر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 19-42]

خ

 • خدایاری، سیاوش ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و عوامل مؤثر (مورد : شهر دره شهر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 19-42]

ر

 • رضوی، سیدحمیدرضا بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس: مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی گرگان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 19-49]

ز

س

 • ساروخانی، باقر بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی گرایش زنان به جراحی های زیبایی چشم، در منطقه شمیرانات )منطقه 1( تهران در سال 113 [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 19-44]
 • سید میرزایی، سید محمد بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 71-100]

ش

 • شیرزاد، علی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 179-204]

ع

 • عطایی، محمد بررسی عوامل اجتماعی- جمعیتی تاثیرگذار بر ارجحیت جنسی فرزند )مطالعه موردی زنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 113-115]
 • علوی اعلاء، سیدمرتضی بررسی اثر شیوه های تربیتی خانواده های مناطق بیست گانه شهر تهران بر عملکرد تحصیلی دانش آموزن دوره دبیرستان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 123-143]

ف

 • فلاحت پیشه، حشمت الله جهانی شدن وتوسعه در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 71-101]

ق

 • قائدمحمدی، محمد جواد تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 179-204]
 • قائدمحمدی، محمد جواد تأثیر مهارت های زندگی بر سلامت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه رودهن سال92 [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 139-160]

ک

 • کامران، فریدون رابطة آسیبها و انحرافهای اجتماعی با متغیرهای روان شناختی دانشآموزان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 147-157]
 • کرمی پور، یعقوب بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر مدیریت بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 187-214]
 • کفاشی، مجید وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان تحت پوشش شهرداری منطقه 12 شهر تهران در سال 1393) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 79-97]
 • کفاشی، مجید تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 179-204]

م

 • محسنی، رضاعلی بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس: مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی گرگان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 19-49]
 • مرادی، بهروز بررسی تأثیرات عوامل جامعه شناختی و روان شناختی بر موفقیت و شکست تیمهای ملّی ایران در میادین بین المللی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 49-79]
 • مشیایی، قاسم جهانی شدن وتوسعه در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 71-101]
 • مشفق، محمود بررسی عوامل اجتماعی- جمعیتی تاثیرگذار بر ارجحیت جنسی فرزند )مطالعه موردی زنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 113-115]
 • معمار، آسیه رابطة آسیبها و انحرافهای اجتماعی با متغیرهای روان شناختی دانشآموزان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 147-157]
 • ملک پور، علی مشکلات اجتماعی زنان سالمندآسایشگاه کهریزک [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 73-113]
 • مهدی پور آذر، فاطمه بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی گرایش زنان به جراحی های زیبایی چشم، در منطقه شمیرانات )منطقه 1( تهران در سال 113 [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 19-44]

ن

 • ناصری فر، اکرم نقش مدیریت شهری براحساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی(نمونه موردی: شهرداری منطقه 8) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 101-129]

و

 • وثوق، طاهره نقش مدیریت شهری براحساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی(نمونه موردی: شهرداری منطقه 8) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 101-129]
 • ودادی، حمید کنشها و نمودهای اجتماعی زنان در ادبیات داستانی معاصر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 157-178]

ه

 • هاشمی داران، حسن بررسی رشد جمعیت بر نابهنجاری های اقتصادی – اجتماعی در شهر رودهن سال 1391 [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 145-168]

ی

 • یوسفوند، لیلا ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و عوامل مؤثر (مورد : شهر دره شهر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 19-42]