نمایه نویسندگان

آ

 • آقابخشی، حبیب تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی در حل اختلاف خانواده(نمونه موردی:کلانتریهای شهر تهران) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 60-79]
 • آقامیرزایی محلی، طاهره طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش توسعه اجتماعی در سازمان های دانش محور (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 119-140]

ا

 • ابراهیمیان، حجت الله مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 49-67]
 • احمد نیا، شیرین تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی جمعیتی بر مهاجرت افغان ها در شهرستان دماوند در سال 1398 [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 127-141]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 84-103]
 • اسلامی، محمدحسین بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 149-168]
 • اسمعیل پور، سیما تاثیر حق طلاق زوجه درفروپاشی خانواده [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 105-120]
 • افشار، مهرناز نقش تفاوتهای جنسیتی در ارزیابی شایستگی های سازمانی سطوح مدیریتی بانک پارسیان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 19-32]
 • افشار نیا، طیب تاثیر حق طلاق زوجه درفروپاشی خانواده [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 105-120]
 • امیری، حسن تاثیر فرهنگ سازمانی بر تاب آوری نیروی انسانی در دانشگاه شریف تهران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 163-184]
 • امیرمظاهری، امیرمسعود جامعه شناسی تقسیم کار خانگی در سیره معصومین (ع) [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 19-48]
 • امینی، علی اکبر شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 122-148]

ب

 • باب الحواِِِئجی، فهیمه تحلیل نظریه استثمار زیست ‌جهان، هابرماس در شکل گیری آلودگی اطلاعات [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 169-192]
 • بزرگ نژاد، حسین جرایم قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 93-117]
 • بقایی سرابی، علی بازنمایی هویت قومی مخاطبان ترک ‌زبان در برنامه‌های شبکه استانی سهند [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 40-59]
 • بلالی، فرهاد ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 64-86]
 • بهاورنیا، وحیده شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان امور بین المل شرکت ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-103]
 • بهروز مقدم، حمیده تبیین اصل اخلاقی احترام به کرامت هم نوعان درفضای مجازی براساس آیات قرآن و روایات معصومین(ع) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 168-188]

پ

 • پورصادق، ناصر شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان امور بین المل شرکت ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-103]

ت

 • ترابیان، سوده شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 84-103]
 • تقوایی یزدی، مریم طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش توسعه اجتماعی در سازمان های دانش محور (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 119-140]
 • توحید فام، محمد شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 122-148]

ث

 • ثقفی، سیدمحمد جامعه شناسی تقسیم کار خانگی در سیره معصومین (ع) [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 19-48]

ج

 • جداری، امیر ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی محیط های شهری در برابر زلزله(نمونه موردی کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 121-141]
 • جعفری، پریسا تاثیر فرهنگ سازمانی بر تاب آوری نیروی انسانی در دانشگاه شریف تهران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 163-184]
 • جعفری، محمد علی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی جمعیتی بر مهاجرت افغان ها در شهرستان دماوند در سال 1398 [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 127-141]
 • جلیلیان، فرهاد تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی در حل اختلاف خانواده(نمونه موردی:کلانتریهای شهر تهران) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 60-79]
 • جهانگیر، پانته‌آ پیش‌بینی اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی براساس تعارض با والدین در دانش‌آموزان 15 الی 18 سال [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 80-99]

ح

 • حاجی محمدی، فاطمه تعیین سهم خشم و اهمال کاری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر* [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 142-162]
 • حریری، نجلا تحلیل نظریه استثمار زیست ‌جهان، هابرماس در شکل گیری آلودگی اطلاعات [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 169-192]
 • حسینی، سید ابوالفضل ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 64-86]
 • حسین حقی، وحید ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی محیط های شهری در برابر زلزله(نمونه موردی کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 121-141]

خ

 • خلیل میرزایی، خلیل جنسیت و تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 19-40]

د

 • داودخانی، محسن بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 149-168]
 • دلیری، سعید سام تحلیل توصیفی درباره خانواده، ازدواج رسمی و ازدواج ( زیر یک سقف یا سفید) در ایران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 33-50]

ذ

 • ذوالفقاری زعفرانی3، رشید شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان امور بین المل شرکت ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-103]

ر

 • راعی، مسعود آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 100-120]
 • راهش خو، مریم حقوق شهروندی و رضایت از زندگی میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12 [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 51-63]
 • رجبلو، جعفر بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 149-168]
 • رحمانی فیروزجاه، علی بررسی رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی با توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای محمود آباد، نور، رویان) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 104-126]
 • رسول‌زاده اقدم، صمد بازنمایی هویت قومی مخاطبان ترک ‌زبان در برنامه‌های شبکه استانی سهند [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 40-59]
 • رضاخانی، سیمین دخت تعیین سهم خشم و اهمال کاری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر* [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 142-162]
 • روستایی، شهریور ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی محیط های شهری در برابر زلزله(نمونه موردی کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 121-141]

س

 • سیفی، احسان جرایم قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 93-117]
 • سهرابی، شهلا ارزیابی نقش عقاید و نوع دوستی مصرف کننده در رفتار خریدسبز با اثر میانجی هنجار ذهنی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 142-160]

ش

 • شیران جنگ، پریسا بررسی رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی با توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای محمود آباد، نور، رویان) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 104-126]
 • شریفی، اصغر نقش تفاوتهای جنسیتی در ارزیابی شایستگی های سازمانی سطوح مدیریتی بانک پارسیان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 19-32]
 • شعبانی، عباس ارتباط بین شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی با سلامت اجتماعی جوانان ورزشکار والیبال استان تهران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 62-74]
 • شعبانی، عباس ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 64-86]
 • شکری، سپیده ارتباط بین شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی با سلامت اجتماعی جوانان ورزشکار والیبال استان تهران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 62-74]

ع

 • عباسی اسفجیر، علی اصغر بررسی رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی با توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای محمود آباد، نور، رویان) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 104-126]
 • عباس زاده کناری، عالمه شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 122-148]
 • عظیمی، ندا جنسیت و تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 19-40]
 • علویان سوق، میثم بازنمایی هویت قومی مخاطبان ترک ‌زبان در برنامه‌های شبکه استانی سهند [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 40-59]

ف

 • فاتحی، حمیدرضا جامعه شناسی تقسیم کار خانگی در سیره معصومین (ع) [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 19-48]
 • فامیل روحانی، سیدعلی اکبر شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 84-103]
 • فدوی، جمیله نقش تبلیغات رسانه‌های ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 161-185]
 • فلاحی، علی اثر کیفیت زندگی بر سلامت اجتماعی با میانجیگری اخلاق توسعه اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 19-39]

ق

 • قدردان، فرشته پیش‌بینی اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی براساس تعارض با والدین در دانش‌آموزان 15 الی 18 سال [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 80-99]

ک

 • کیانی، محمد نقش تبلیغات رسانه‌های ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 161-185]
 • کفاشی، مجید اثر کیفیت زندگی بر سلامت اجتماعی با میانجیگری اخلاق توسعه اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 19-39]
 • کلانتر، ابراهیم تبیین اصل اخلاقی احترام به کرامت هم نوعان درفضای مجازی براساس آیات قرآن و روایات معصومین(ع) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 168-188]

گ

 • گرایی، احسان شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 84-103]
 • گرجی پشتی، مرضیه تحلیل توصیفی درباره خانواده، ازدواج رسمی و ازدواج ( زیر یک سقف یا سفید) در ایران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 33-50]
 • گلپایگانی، بهروز بررسی تطبیقی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر فروش و روسپیگری با پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 141-167]

ل

 • لطفی، توکل مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 49-67]

م

 • مایلی، محمد رضا شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 122-148]
 • محمدی، فتاح آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 100-120]
 • محمدنسل، غلامرضا بررسی تطبیقی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر فروش و روسپیگری با پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 141-167]
 • میرهاشمی، مالک نقش تفاوتهای جنسیتی در ارزیابی شایستگی های سازمانی سطوح مدیریتی بانک پارسیان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 19-32]
 • مسعود، غلامحسین آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 100-120]
 • مطلبی، داریوش تحلیل نظریه استثمار زیست ‌جهان، هابرماس در شکل گیری آلودگی اطلاعات [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 169-192]
 • منصور لکورج2، محمد هادی تحلیل توصیفی درباره خانواده، ازدواج رسمی و ازدواج ( زیر یک سقف یا سفید) در ایران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 33-50]

ن

 • نیکبختی،، جواد بررسی تطبیقی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر فروش و روسپیگری با پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 141-167]
 • نورانی کوتنائی، حسین تحلیل نظریه استثمار زیست ‌جهان، هابرماس در شکل گیری آلودگی اطلاعات [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 169-192]

و

 • وارسته فر، افسانه جنسیت و تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 19-40]

ه

 • هاشمی داران، حسین تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی جمعیتی بر مهاجرت افغان ها در شهرستان دماوند در سال 1398 [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 127-141]
 • هوشیار، اکبر ارزیابی نقش عقاید و نوع دوستی مصرف کننده در رفتار خریدسبز با اثر میانجی هنجار ذهنی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 142-160]

ی

 • یوسفی سعید آبادی، رضا طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش توسعه اجتماعی در سازمان های دانش محور (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 119-140]