نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالحسنی چیمه، زهرا نشانه شناسی نام تجاری کالا و همبستگی آن با ارتباط گیری و اقبال مردم در بازار ایران مطالعه ی موردی: نام تجاری لوکس [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 4-21]
 • اختر محققی، مهدی بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 10-23]
 • ارجمندیان، افسانه نشانه شناسی نام تجاری کالا و همبستگی آن با ارتباط گیری و اقبال مردم در بازار ایران مطالعه ی موردی: نام تجاری لوکس [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 4-21]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-159]
 • افراشی، آزیتا نشانه شناسی نام تجاری کالا و همبستگی آن با ارتباط گیری و اقبال مردم در بازار ایران مطالعه ی موردی: نام تجاری لوکس [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 4-21]
 • الهی منش، محمد حسن «بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ناهنجار در میان تماشاگران فوتبال » مطالعه موردی:(تماشاگران تیم های استقلال و پرسپولیس حاضر در ورزشگاه آزادی در سال 1397) [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 78-98]
 • امامی‌پور، سوزان تأثیر آموزش فلسفه کودک بر مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 22-43]
 • امیرمظاهری، امیرمسعود بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران) [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 35-45]
 • انزلچی، شهلا مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی- اجتماعی فرزندان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 93-120]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 83-137]
 • باب الحوائجی، فهیمه تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-159]
 • بخش امین، منصور ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-37]
 • برزنجه عطری، سید رحمت اله تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی مطالعه موردی استان کردستان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 159-180]
 • بنیسی، پریناز تأثیر آموزش فلسفه کودک بر مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 22-43]
 • بهرامی، هادی مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی- اجتماعی فرزندان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 93-120]

پ

 • پاشا شریفی، حسن تبیین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی دو زبانه بر اساس سبک‌های تفکر، سبک‌های یادگیری، هوش هیجانی و استرس تحصیلی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 103-128]
 • پرویزی عمران، فاطمه رابطه مشارکت در ورزش با میل به خشونت در محیط کار در معلمان ورزش [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 150-219]
 • پهلوان، منوچهر بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه مازندران) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-173]

ت

 • تیمورنژاد، کاوه بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 87-109]

ج

 • جعفری پورسانیج، زهرا فراتحلیل مطالعات سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 118-138]
 • جمالی، اختر ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-37]
 • جنتی، هدی تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی(مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 15-35]

چ

 • چلونگر، الناز میزان رضایت مسافران از قوانین اجتماعی مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 110-208]

ح

 • حیاتی آشتیانی، کریم ساختار پسامدرن به مثابه‌ی الگوی اصلی جامعه شناختی در آثار فیلیپ سولرس [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 36-56]
 • حبیب زاده، توکل حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه‌شناختی [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 139-158]
 • حریری، نجلا مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 83-137]
 • حریری، نجلا تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-159]
 • حسینی، مهکامه تاثیر آموزش چشم انداز زمان برتعادل زمانی و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 181-198]
 • حسینی بهشتی، ملوک السادات مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 83-137]
 • حسومی، طاهره مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 83-137]

خ

 • خسروی، ملک تاج تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی مطالعه موردی استان کردستان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 159-180]
 • خسروانی، عباس بررسی تاثیر فرهنگ فقر بر بروز انحرافات اجتماعی در محله های فرودست شهر اراک (نمونه موردی:محله باغ خلج اراک) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 44-63]

د

 • دیده خانی، حسین طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 45-65]

ذ

 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید طراحی و اعتباریابی پرسشنامه فرهنگ مدیریت جهادی در بانک مسکن (مورد مطالعه:شعب استان تهران بانک مسکن) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 105-149]

ر

 • رسولی آزاد، دکتر محمدرحیم تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی(مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 15-35]
 • رشاد، معصومه رابطه آموزش کارآفرینی باسرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار بهزیستی استان البرز درسال 1395 [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 110-139]
 • رشادت جو، فریده ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-37]
 • رضائی، حمید طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 45-65]

س

 • سجادیان، ایلناز تاثیر آموزش چشم انداز زمان برتعادل زمانی و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 181-198]
 • سرحدی، زهرا حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه‌شناختی [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 139-158]
 • سیف، علی اکبر مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی- اجتماعی فرزندان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 93-120]
 • سمیعی، روح اله طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 45-65]
 • سهامی، سوسن عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 54-87]

ش

 • شجاعی، سامره طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 45-65]
 • شجاعی، علی اصغر بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه مازندران) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-173]
 • شعبانی، عباس مطالعه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی کشور [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 46-66]
 • شمس اسفندآباد، حسن تأثیر آموزش فلسفه کودک بر مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 22-43]
 • شه بخش، بی تا طراحی و اعتباریابی پرسشنامه فرهنگ مدیریت جهادی در بانک مسکن (مورد مطالعه:شعب استان تهران بانک مسکن) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 105-149]

ص

 • صالحی، مهرداد بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه مازندران) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-173]
 • صالح نیا، بهرام رابطه مشارکت در ورزش با میل به خشونت در محیط کار در معلمان ورزش [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 150-219]
 • صبوری خسروشاهی، حبیب بررسی تاثیر فرهنگ فقر بر بروز انحرافات اجتماعی در محله های فرودست شهر اراک (نمونه موردی:محله باغ خلج اراک) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 44-63]
 • صدیقی، بهرنگ برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 89-58]
 • صفی وند، فاطمه تبیین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی دو زبانه بر اساس سبک‌های تفکر، سبک‌های یادگیری، هوش هیجانی و استرس تحصیلی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 103-128]

ط

 • طالبی، فریده رابطه آموزش کارآفرینی باسرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار بهزیستی استان البرز درسال 1395 [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 110-139]
 • طیبیان، شیوا بررسی و مقایسه میزان تاثیر عوامل خانوادگی و اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم و سوم متوسطه) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 64-86]

ع

 • عابدینی بین کلائی، فرهاد بررسی نقش شبکه ماهواره ای جم بر فرهنگ جوانان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 99-118]
 • عارفی، مژگان تاثیر آموزش چشم انداز زمان برتعادل زمانی و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 181-198]
 • عسگرخانی، ابومحمد مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 57-77]
 • علی نژاد، علی بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 87-109]

غ

 • غیاثیان، علی بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 10-23]
 • غلامرضا بروجردی، مریم بررسی سطح سرمایه اجتماعی درمیان کاربران جوان شبکه های اجتماعی مجازی مورد مطالعه دانشجویان واحد تهران غرب [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 23-34]
 • غمامی، سیدمحمدمهدی حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه‌شناختی [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 139-158]

ف

 • فتحی، سروش بررسی سطح سرمایه اجتماعی درمیان کاربران جوان شبکه های اجتماعی مجازی مورد مطالعه دانشجویان واحد تهران غرب [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 23-34]
 • فتحی، کریم عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 54-87]
 • فلاحی، علی برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 89-58]

ق

 • قائدمحمدی، محمدجواد تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی(مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 15-35]

ک

 • کامران، فریدون بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 10-23]
 • کریمیان، حبیب الله بررسی و مقایسه میزان تاثیر عوامل خانوادگی و اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم و سوم متوسطه) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 64-86]
 • کفاشی، مجید برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 89-58]
 • کلانتری، مهدی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه فرهنگ مدیریت جهادی در بانک مسکن (مورد مطالعه:شعب استان تهران بانک مسکن) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 105-149]

م

 • محسنی، رضاعلی بررسی تاثیر فرهنگ فقر بر بروز انحرافات اجتماعی در محله های فرودست شهر اراک (نمونه موردی:محله باغ خلج اراک) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 44-63]
 • محسنی، رضا علی بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران) [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 35-45]
 • محمدپور، سارا بررسی نقش شبکه ماهواره ای جم بر فرهنگ جوانان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 99-118]
 • میرزایی، خلیل شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 190-220]
 • میرعابدی شیرازانی، سمانه سادات ساختار پسامدرن به مثابه‌ی الگوی اصلی جامعه شناختی در آثار فیلیپ سولرس [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 36-56]
 • میرهاشمی، مالک تبیین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی دو زبانه بر اساس سبک‌های تفکر، سبک‌های یادگیری، هوش هیجانی و استرس تحصیلی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 103-128]
 • معصومی، مرجان «بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ناهنجار در میان تماشاگران فوتبال » مطالعه موردی:(تماشاگران تیم های استقلال و پرسپولیس حاضر در ورزشگاه آزادی در سال 1397) [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 78-98]
 • ملک رئیسی، نظر مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 57-77]
 • منطقی فسایی، علی فراتحلیل مطالعات سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 118-138]
 • مهدیلو، مریم شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 190-220]
 • مهرپورمحمدآبادی، حسین مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 57-77]

ن

 • نوابخش، مهرداد مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی- اجتماعی فرزندان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 93-120]
 • نوشین فرد، فاطمه مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 83-137]
 • نوشین فرد، فاطمه تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-159]

و

 • وارسته فر، افسانه شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 190-220]

ه

 • هرانی، هادی تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-159]
 • همت پور، بهاره بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران) [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 35-45]