نمایه نویسندگان

آ

 • آجرلو، مریم رابطه بین هوش اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان کرج در سال 1393 [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 124-146]
 • آذری، احمد بررسی تاثیر فضای مجازی(تلفن همراه و اینترنت) در جامعه پذیری دانش آموزان دبیرستانی پسرانه منطقه 17 تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-20]
 • آقابخشی، حبیب تاثیر وضعیت سازگاری اجتماعی بر گرایش به مادر شدن زنان( نمونه موردی زنان متاهل مرکز شهر تهران " منطقه 6و7 " ) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 170-186]
 • آقابخشی، حبیب الله جامعه شناسی مفاهیم اجتماعی در اندیشه‌های جلال‌‌الدین محمد بلخی (مولانا) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 81-105]
 • آقابخشی، حبیب اله رابطه بین هوش اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان کرج در سال 1393 [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 124-146]
 • آقاجانی مرساء، حسین فرایند گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران (مطالعه موردی روش ‌شناسی صادق هدایت و فروغ فرخ‌ زاد) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 19-21]

ا

 • ادیب راد، نسترن اثر بخشی آموزش راهبردهای رفتار اجتماعی بر کاهش تمایل به فضای مجازی در نوجانان 16-14 سال [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 91-127]
 • اروجی، محمد رضا بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن، تحصیلات و موقعیت اجتماعی [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 73-90]

ب

 • باباخانلو، اشرف اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 71-84]
 • بیات، ناصر نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پایدار محله های شهری با رویکرد برنامه‌ریزی محله مبنا [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 90-120]
 • بیاتی، پروانه بررسی ‌جامعه‌شناختی ایجاد پناهگاههای حمایتی زنان خشونت دیده در شهر تهران [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 175-196]
 • بهادری، مریم استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تعهد و صمیمیت زوجین [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 31-50]
 • بهنام پور، محسن بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 61-75]

پ

 • پارسا معین، کورش عوامل اجتماعی موثر بر شکل‌گیری کژکاری‌های آموزش عالی (با تاکید بر مدرک‌گرایی) [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 23-46]

ت

 • تاج الدین، محمد باقر تأثیر مطبوعات دانشگاه آزاد اسلامی بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 155-167]
 • تقوایی یزدی، مریم ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 21-40]
 • تنهایی، حسین ابوالحسن فرایند گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران (مطالعه موردی روش ‌شناسی صادق هدایت و فروغ فرخ‌ زاد) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 19-21]

ج

 • جوانمرد، کمال بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 61-75]

ح

 • حسینی، فرشته بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر از خودبیگانگی اجتماعی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال1390 [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 51-69]

خ

 • خوش رفتار، محمد هادی نقش استفاده از شبکه های اجتماعی تلگرام و واتس اپ بر حریم خصوصی از دید کاربران (مورد مطالعه مناطق 9 و 22 تهران) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 19-30]

د

 • درویشی، علی وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 91-123]
 • دوگچی، زهره نقش تولیدات فرهنگی درعدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 41-60]
 • دولتشاهی، بهروز اثر بخشی آموزش راهبردهای رفتار اجتماعی بر کاهش تمایل به فضای مجازی در نوجانان 16-14 سال [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 91-127]

ر

 • راجعیان، محمد مطالعه رابطه بین حمایت‌های اجتماعی و گرایش به تکرار جرم در بین افراد آزاد شده از زندان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 109-134]
 • رجبلو، جعفر نظریه نظام جهانی در اندیشه و آرای والرشتاین [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 47-63]
 • رحیمی، محمد نقش رسانه‌های نوین ارتباط جمعی در احساس امنیت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر ری) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 121-151]
 • رحمانی، آرش بررسی کیفیت محیط شهری و تأثیر آن در ارتقاء میزان رضایتمندی شهروندان (نمونه موردی: شهر رودهن) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 135-154]
 • رحیمی دادمرزی، امیر جامعه شناسی مفاهیم اجتماعی در اندیشه‌های جلال‌‌الدین محمد بلخی (مولانا) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 81-105]
 • رستگار، ابراهیم نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پایدار محله های شهری با رویکرد برنامه‌ریزی محله مبنا [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 90-120]
 • رسولی آزاد، محمد رحیم تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر روی رضایتمندی مشتریان بانک (مطالعه موردی مشتریان بانک ملت شعب شرق استان تهران) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 76-90]
 • رشاد، معصومه بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 105-120]
 • رضایی مهر، مهدی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پایدار محله های شهری با رویکرد برنامه‌ریزی محله مبنا [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 90-120]
 • رهبر، بهزاد بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن، تحصیلات و موقعیت اجتماعی [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 73-90]
 • رودگرنژاد، داود توریسم روستایی و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: منطقه توریستی – گردشگری هچیرود ، نمک‌آبرود) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 81-100]

ز

 • زاهدی اصل، محمد مطالعه رابطه بین حمایت‌های اجتماعی و گرایش به تکرار جرم در بین افراد آزاد شده از زندان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 109-134]

ژ

س

 • ساروخانی، باقر مدل تأثیر اجتماع برند آنلاین بر عملکرد برند و ارزش ویژه برند با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی محصولات رسانه ای سونی) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 19-50]

ش

 • شاهرخی، فرزانه اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 71-84]
 • شریفی، محمد رضا تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر روی رضایتمندی مشتریان بانک (مطالعه موردی مشتریان بانک ملت شعب شرق استان تهران) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 76-90]
 • شمس مشهدی، تهمینه تأثیر رسانه های ملی بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 121-131]
 • شمس مشهدی، تهمینه بررسی ‌جامعه‌شناختی ایجاد پناهگاههای حمایتی زنان خشونت دیده در شهر تهران [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 175-196]
 • شوقی، بهزاد اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 71-84]

ص

 • صادقی، منصوره تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر تصویر برند و قصد خرید مصرف کننده ( مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول)* [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 121-220]
 • صادقی، منصوره تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ادراک شده مصرف‌کنندگان شرکت دلند الکتریک با تاکید بر نقش میانجی رضایتمندی مصرف کننده در استان گلستان [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 73-90]
 • صدیقی، بهرنگ نقش مشارکت سیاسی زنان در فرآیند توسعه پایدارکشور ( با تأکید بر سه دولت اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 85-108]
 • صفدری، مجید تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر تصویر برند و قصد خرید مصرف کننده ( مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول)* [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 121-220]

ط

 • طاهرخانی، رضا بررسی کیفیت محیط شهری و تأثیر آن در ارتقاء میزان رضایتمندی شهروندان (نمونه موردی: شهر رودهن) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 135-154]

ع

 • عامری، پردیس نقش مشارکت سیاسی زنان در فرآیند توسعه پایدارکشور ( با تأکید بر سه دولت اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 85-108]
 • عباداتی، نرجس مدل تأثیر اجتماع برند آنلاین بر عملکرد برند و ارزش ویژه برند با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی محصولات رسانه ای سونی) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 19-50]
 • عسگری، محمود وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 91-123]
 • عظیمی رستا، محمود فرایند گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران (مطالعه موردی روش ‌شناسی صادق هدایت و فروغ فرخ‌ زاد) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 19-21]
 • عیوضی، حق رضا اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 71-84]

ف

 • فتحی، سروش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان بانک رفاه [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 22-39]
 • فرهنگی، علی اکبر مدل تأثیر اجتماع برند آنلاین بر عملکرد برند و ارزش ویژه برند با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی محصولات رسانه ای سونی) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 19-50]
 • فقانی، مهتاب وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 91-123]

ق

 • قائدمحمدی، محمدجواد بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1395 [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 132-146]

ک

 • کاکویی، فاطمه تاثیر وضعیت سازگاری اجتماعی بر گرایش به مادر شدن زنان( نمونه موردی زنان متاهل مرکز شهر تهران " منطقه 6و7 " ) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 170-186]
 • کامران، فریدون بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 59-81]
 • کشانی، سعید نظریه نظام جهانی در اندیشه و آرای والرشتاین [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 47-63]
 • کفاشی، مجید تأثیر رسانه های ملی بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 121-131]

گ

 • گرجی، مرضیه فرا تحلیل مطالعات انجام شده مردم شناسی فرهنگی و آموزش و نقش آن در توسعه زنان ایران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 40-58]

م

 • مباشر امینی، مسعود مطالعه جدایی گزینی فضایی و تمرکز فقر در محله های مسکونی محلات 13 گانه شهرداری منطقه 12 [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 63-80]
 • محسنی، رضا علی بررسی تاثیر فضای مجازی(تلفن همراه و اینترنت) در جامعه پذیری دانش آموزان دبیرستانی پسرانه منطقه 17 تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-20]
 • محمدپور، سارا نقش استفاده از شبکه های اجتماعی تلگرام و واتس اپ بر حریم خصوصی از دید کاربران (مورد مطالعه مناطق 9 و 22 تهران) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 19-30]
 • محمد پور، سارا تأثیر مطبوعات دانشگاه آزاد اسلامی بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 155-167]
 • محمدی رئیسی، محمد زمان بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان بانک رفاه [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 22-39]
 • مرادی، رضا تأثیر مطبوعات دانشگاه آزاد اسلامی بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 155-167]
 • میریان، افسانه بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 105-120]
 • مرتضوی، کامران اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 146-180]
 • میرحسینی، زهره نقش تولیدات فرهنگی درعدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 41-60]
 • مردانی، لیلا ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 21-40]
 • میرزائی، خلیل بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر از خودبیگانگی اجتماعی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال1390 [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 51-69]
 • مسن آبادی، آمنه بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن، تحصیلات و موقعیت اجتماعی [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 73-90]
 • ملکیان، نازنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تعهد و صمیمیت زوجین [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 31-50]
 • مهدی نژاد، روح ا... بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1395 [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 132-146]
 • مهرانی، هرمز تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر تصویر برند و قصد خرید مصرف کننده ( مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول)* [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 121-220]
 • مهرانی، هرمز تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ادراک شده مصرف‌کنندگان شرکت دلند الکتریک با تاکید بر نقش میانجی رضایتمندی مصرف کننده در استان گلستان [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 73-90]

ن

 • نادری، مهدی نقش رسانه‌های نوین ارتباط جمعی در احساس امنیت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر ری) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 121-151]
 • نیازآذری، کیومرث ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 21-40]
 • ناصری، زهرا توریسم روستایی و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: منطقه توریستی – گردشگری هچیرود ، نمک‌آبرود) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 81-100]
 • ناظری، سیما بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 59-81]
 • نصیری، سمیه نقش تولیدات فرهنگی درعدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 41-60]
 • نظری، ولی الله بررسی کیفیت محیط شهری و تأثیر آن در ارتقاء میزان رضایتمندی شهروندان (نمونه موردی: شهر رودهن) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 135-154]

و

 • وارسته فر، افسانه رابطه پیشرفت تحصیلی و سرمایه اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 71-90]
 • ودیعه، ساسان نظریه نظام جهانی در اندیشه و آرای والرشتاین [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 47-63]

ه

 • هاشمی، اکرم زبان ارتباطی جوامع انسانی:منظری از آموزش گردشگری خلاق [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 21-43]

ی

 • یزدانی، ناصر اثر بخشی آموزش راهبردهای رفتار اجتماعی بر کاهش تمایل به فضای مجازی در نوجانان 16-14 سال [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 91-127]