نمایه نویسندگان

آ

 • آجرلو، مریم رابطه بین هوش اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان کرج در سال 1393 [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 124-146]
 • آذری، احمد بررسی تاثیر فضای مجازی(تلفن همراه و اینترنت) در جامعه پذیری دانش آموزان دبیرستانی پسرانه منطقه 17 تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-20]
 • آذین، سید علی تبیین موانع فرآیند پذیرش حمل جایگزین در مادران جانشین [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 129-147]
 • آقابخشی، حبیب وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان تحت پوشش شهرداری منطقه 12 شهر تهران در سال 1393) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 79-97]
 • آقابخشی، حبیب تاثیر وضعیت سازگاری اجتماعی بر گرایش به مادر شدن زنان( نمونه موردی زنان متاهل مرکز شهر تهران " منطقه 6و7 " ) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 170-186]
 • آقابخشی، حبیب تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی در حل اختلاف خانواده(نمونه موردی:کلانتریهای شهر تهران) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 60-79]
 • آقابخشی، حبیب الله کنشها و نمودهای اجتماعی زنان در ادبیات داستانی معاصر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 157-178]
 • آقابخشی، حبیب الله جامعه شناسی مفاهیم اجتماعی در اندیشه‌های جلال‌‌الدین محمد بلخی (مولانا) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 81-105]
 • آقابخشی، حبیب اله رابطه توانمند سازی مددکاران اجتماعی با بهره‌وری شغلی آنان (خدمات سیار اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در سراسر کشور - 1393 ) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 45-73]
 • آقابخشی، حبیب اله رابطه بین هوش اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شاغل در سازمان بهزیستی شهرستان کرج در سال 1393 [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 124-146]
 • آقاجانی مرساء، حسین فرایند گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران (مطالعه موردی روش ‌شناسی صادق هدایت و فروغ فرخ‌ زاد) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 19-21]
 • آقامیرزایی محلی، طاهره طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش توسعه اجتماعی در سازمان های دانش محور (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 119-140]
 • آورزبانی، سارا مشکلات اجتماعی زنان سالمندآسایشگاه کهریزک [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 73-113]

ا

 • ابراهیمیان، حجت الله مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 49-67]
 • ابوالحسنی چیمه، زهرا نشانه شناسی نام تجاری کالا و همبستگی آن با ارتباط گیری و اقبال مردم در بازار ایران مطالعه ی موردی: نام تجاری لوکس [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 4-21]
 • احمد نیا، شیرین تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی جمعیتی بر مهاجرت افغان ها در شهرستان دماوند در سال 1398 [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 127-141]
 • اختر محققی، مهدی جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 153-172]
 • اختر محققی، مهدی بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 10-23]
 • ادیب راد، نسترن اثر بخشی آموزش راهبردهای رفتار اجتماعی بر کاهش تمایل به فضای مجازی در نوجانان 16-14 سال [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 91-127]
 • ارجمندیان، افسانه نشانه شناسی نام تجاری کالا و همبستگی آن با ارتباط گیری و اقبال مردم در بازار ایران مطالعه ی موردی: نام تجاری لوکس [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 4-21]
 • ارشدی، علی اکبر بررسی رشد جمعیت بر نابهنجاری های اقتصادی – اجتماعی در شهر رودهن سال 1391 [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 145-168]
 • اروجی، محمد رضا بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن، تحصیلات و موقعیت اجتماعی [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 73-90]
 • ازکیا، مصطفی بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 71-100]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 193-210]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-159]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 84-103]
 • اسلامی، محمدحسین بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 149-168]
 • اسمعیل پور، سیما تاثیر حق طلاق زوجه درفروپاشی خانواده [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 105-120]
 • اصانلو بختیاری، شکوفه وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان تحت پوشش شهرداری منطقه 12 شهر تهران در سال 1393) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 79-97]
 • افراشی، آزیتا نشانه شناسی نام تجاری کالا و همبستگی آن با ارتباط گیری و اقبال مردم در بازار ایران مطالعه ی موردی: نام تجاری لوکس [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 4-21]
 • افشار، مهرناز بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش(مطالعه موردی: کارکنان بانک پارسیان، شعب منتخب شمال شهرتهران) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 171-193]
 • افشار، مهرناز نقش تفاوتهای جنسیتی در ارزیابی شایستگی های سازمانی سطوح مدیریتی بانک پارسیان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 19-32]
 • افشار نیا، طیب تاثیر حق طلاق زوجه درفروپاشی خانواده [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 105-120]
 • اکبری، شیما عوامل اجتماعی موثر برگرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 143-155]
 • الحانی، فاطمه تبیین موانع فرآیند پذیرش حمل جایگزین در مادران جانشین [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 129-147]
 • الهی منش، محمد حسن «بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ناهنجار در میان تماشاگران فوتبال » مطالعه موردی:(تماشاگران تیم های استقلال و پرسپولیس حاضر در ورزشگاه آزادی در سال 1397) [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 78-98]
 • امامی‌پور، سوزان تأثیر آموزش فلسفه کودک بر مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 22-43]
 • امام جمعه، فرهاد بازشناسی جامعه شناسی نیازهای فرهنگی دانشجویان مطالعه ای دردانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 153-173]
 • امیری، حسن تاثیر فرهنگ سازمانی بر تاب آوری نیروی انسانی در دانشگاه شریف تهران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 163-184]
 • امیرحسینی، پریسا تنگناهای تغییر جنسیت: بر ساخت هویت جنس سوم، ورای امکان‌های پیش روی تبدیل خواهان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 97-122]
 • امیرمظاهری، امیرمسعود بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران) [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 35-45]
 • امیرمظاهری، امیرمسعود جامعه شناسی تقسیم کار خانگی در سیره معصومین (ع) [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 19-48]
 • امینی، علی اکبر شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 122-148]
 • انزلچی، شهلا مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی- اجتماعی فرزندان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 93-120]

ب

 • باباخانی، نرگس رابطة بین ویژگی های شخصیتی و افکار خودکشی و مقایسة آن در بین جوانان پسر بیکار و شاغل منطقه 2 شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 37-58]
 • باباخانی، نرگس نقش زنان دانشگاهی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی خانواده [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 115-138]
 • باباخانلو، اشرف اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 71-84]
 • باب الحوائجی، فهیمه مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 83-137]
 • باب الحوائجی، فهیمه تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-159]
 • باب الحواِِِئجی، فهیمه تحلیل نظریه استثمار زیست ‌جهان، هابرماس در شکل گیری آلودگی اطلاعات [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 169-192]
 • بیات، ناصر نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پایدار محله های شهری با رویکرد برنامه‌ریزی محله مبنا [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 90-120]
 • بیاتی، پروانه بررسی ‌جامعه‌شناختی ایجاد پناهگاههای حمایتی زنان خشونت دیده در شهر تهران [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 175-196]
 • بخش امین، منصور ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-37]
 • بدیعی، هانیه نقش زنان دانشگاهی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی خانواده [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 115-138]
 • برزنجه عطری، سید رحمت اله تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی مطالعه موردی استان کردستان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 159-180]
 • برغمدی، هادی بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 71-100]
 • بزرگ نژاد، حسین جرایم قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 93-117]
 • بشیری گیوی، حسین تبین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در مشارکت اجتماعی شهر تهران سال1395 [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 34-52]
 • بقایی سرابی، علی بازنمایی هویت قومی مخاطبان ترک ‌زبان در برنامه‌های شبکه استانی سهند [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 40-59]
 • بقایی سرابی، علی رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهربرتمایل به جابجایی مکانی در پنج منطقه منتخب شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بلالی، فرهاد ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 64-86]
 • بنی سی، پری ناز رابطه ابعاد و مؤلفه های هوش سازمانی بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 19-40]
 • بنیسی، پریناز تأثیر آموزش فلسفه کودک بر مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 22-43]
 • بهادری، مریم استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تعهد و صمیمیت زوجین [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 31-50]
 • بهاورنیا، وحیده شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان امور بین المل شرکت ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-103]
 • بهرامی، هادی مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی- اجتماعی فرزندان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 93-120]
 • بهرامسری، مهسا رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان و سلامت اجتماعی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان لرستان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-142]
 • بهروز مقدم، حمیده تبیین اصل اخلاقی احترام به کرامت هم نوعان درفضای مجازی براساس آیات قرآن و روایات معصومین(ع) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 168-188]
 • بهنام پور، محسن بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 61-75]

پ

 • پارسا معین، کورش عوامل اجتماعی موثر بر شکل‌گیری کژکاری‌های آموزش عالی (با تاکید بر مدرک‌گرایی) [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 23-46]
 • پاشا شریفی، حسن تبیین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی دو زبانه بر اساس سبک‌های تفکر، سبک‌های یادگیری، هوش هیجانی و استرس تحصیلی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 103-128]
 • پاکدامن ساوجی، سحر نقش زنان دانشگاهی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی خانواده [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 115-138]
 • پاکنژاد، منیژه تأثیر مهارت های زندگی بر سلامت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه رودهن سال92 [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 139-160]
 • پیراهری، نیر شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 125-151]
 • پیرحیاتی، نرگس مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر پیش‌داوری در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-107]
 • پرویزی عمران، فاطمه رابطه مشارکت در ورزش با میل به خشونت در محیط کار در معلمان ورزش [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 150-219]
 • پقه، بهنام بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس: مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی گرگان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 19-49]
 • پهلوان، منوچهر بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه مازندران) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-173]
 • پورصادق، ناصر شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان امور بین المل شرکت ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-103]

ت

 • تاتار، حسنعلی بررسی نقش دین بر همبستگی اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-64]
 • تاج الدین، محمد باقر تأثیر مطبوعات دانشگاه آزاد اسلامی بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 155-167]
 • ترابیان، سوده شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 84-103]
 • ترکیان تبار، منصور رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان و سلامت اجتماعی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان لرستان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-142]
 • ترکیان تبار، منصور بررسی تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شش کلان شهر کشور) [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 59-75]
 • ترکی هرچگانی، محبوبه بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر جرم زنان زندانی شهر شهرکرد [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 119-144]
 • تقوایی یزدی، مریم ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 21-40]
 • تقوایی یزدی، مریم طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش توسعه اجتماعی در سازمان های دانش محور (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 119-140]
 • تیمورنژاد، کاوه بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 87-109]
 • تیمور نژاد، شهلا تبیین موانع فرآیند پذیرش حمل جایگزین در مادران جانشین [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 129-147]
 • تنهایی، حسین ابوالحسن فرایند گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران (مطالعه موردی روش ‌شناسی صادق هدایت و فروغ فرخ‌ زاد) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 19-21]
 • توحید فام، محمد شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 122-148]
 • توسلی، غلام عباس ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و عوامل مؤثر (مورد : شهر دره شهر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 19-42]
 • توفیقیان فر، علی حسن بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (نمونه: جوانان شهر یاسوج) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 79-104]

ث

 • ثقفی، سیدمحمد جامعه شناسی تقسیم کار خانگی در سیره معصومین (ع) [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 19-48]

ج

 • جداری، امیر ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی محیط های شهری در برابر زلزله(نمونه موردی کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 121-141]
 • جعفری، پریسا تاثیر فرهنگ سازمانی بر تاب آوری نیروی انسانی در دانشگاه شریف تهران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 163-184]
 • جعفری، محمد علی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی جمعیتی بر مهاجرت افغان ها در شهرستان دماوند در سال 1398 [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 127-141]
 • جعفری پورسانیج، زهرا فراتحلیل مطالعات سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 118-138]
 • جلیلیان، فرهاد تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی در حل اختلاف خانواده(نمونه موردی:کلانتریهای شهر تهران) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 60-79]
 • جمالی، اختر ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-37]
 • جنتی، هدی تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی(مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 15-35]
 • جهانبخش، اسماعیل بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر جرم زنان زندانی شهر شهرکرد [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 119-144]
 • جهانگیر، پانته‌آ پیش‌بینی اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی براساس تعارض با والدین در دانش‌آموزان 15 الی 18 سال [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 80-99]
 • جوانمرد، کمال بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 61-75]

چ

 • چلاجور، محمد بررسی میزان انعطاف در تفکر فلسفی دانش آموزان تیزهوش (مطالعه موردی : دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر زاهدان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 19-29]
 • چلونگر، الناز میزان رضایت مسافران از قوانین اجتماعی مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 110-208]

ح

 • حیاتی آشتیانی، کریم ساختار پسامدرن به مثابه‌ی الگوی اصلی جامعه شناختی در آثار فیلیپ سولرس [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 36-56]
 • حاجی محمدی، فاطمه تعیین سهم خشم و اهمال کاری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر* [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 142-162]
 • حبیب زاده، توکل حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه‌شناختی [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 139-158]
 • حیدرجماعت، فاطمه رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهربرتمایل به جابجایی مکانی در پنج منطقه منتخب شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حریری، نجلا مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 83-137]
 • حریری، نجلا تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-159]
 • حریری، نجلا تحلیل نظریه استثمار زیست ‌جهان، هابرماس در شکل گیری آلودگی اطلاعات [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 169-192]
 • حسینی، سید ابوالفضل ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 64-86]
 • حسینی، سید احمد بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (نمونه: جوانان شهر یاسوج) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 79-104]
 • حسینی، فرشته بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر از خودبیگانگی اجتماعی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال1390 [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 51-69]
 • حسینی، مهکامه تاثیر آموزش چشم انداز زمان برتعادل زمانی و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 181-198]
 • حسینی بهشتی، ملوک السادات مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 83-137]
 • حسین حقی، وحید ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی محیط های شهری در برابر زلزله(نمونه موردی کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 121-141]
 • حسن زاده، پریسا اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 193-210]
 • حسین زاده جنیدی، فاطمه تاثیر مولفه های اقتصادی و اجتماعی در کیفیت زندگی و سلامت سالمندان درمناطق شمال و جنوب تهران در سال 1393 با تاکید بر سیاست های پیشنهادی برنامه ششم [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 73-86]
 • حسومی، طاهره رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان و سلامت اجتماعی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی استان لرستان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-142]
 • حسومی، طاهره اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 193-210]
 • حسومی، طاهره مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 83-137]

خ

 • خدایاری، سیاوش ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و عوامل مؤثر (مورد : شهر دره شهر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 19-42]
 • خدابخشی، امیر پویان بهبود عملکرد عاملها در جامعه مصنوعی با استفاده از یادگیری تقویتی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 107-125]
 • خستویی، زاوش رابطه ابعاد و مؤلفه های هوش سازمانی بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 19-40]
 • خسروی، ملک تاج تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی مطالعه موردی استان کردستان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 159-180]
 • خسروانی، عباس بررسی تاثیر فرهنگ فقر بر بروز انحرافات اجتماعی در محله های فرودست شهر اراک (نمونه موردی:محله باغ خلج اراک) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 44-63]
 • خلیل میرزایی، خلیل جنسیت و تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 19-40]
 • خوش رفتار، محمد هادی نقش استفاده از شبکه های اجتماعی تلگرام و واتس اپ بر حریم خصوصی از دید کاربران (مورد مطالعه مناطق 9 و 22 تهران) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 19-30]

د

 • داودخانی، محسن بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 149-168]
 • دیده خانی، حسین طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 45-65]
 • درودیان، حمید رابطه میزان استفاده از شبکه های تلوزیونی صدا وسیما و سرمایه فرهنگی دانشجویان(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 19-33]
 • درویشی، علی وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 91-123]
 • دلیری، سعید سام تحلیل توصیفی درباره خانواده، ازدواج رسمی و ازدواج ( زیر یک سقف یا سفید) در ایران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 33-50]
 • دوگچی، زهره نقش تولیدات فرهنگی درعدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 41-60]
 • دولتشاهی، بهروز اثر بخشی آموزش راهبردهای رفتار اجتماعی بر کاهش تمایل به فضای مجازی در نوجانان 16-14 سال [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 91-127]

ذ

 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 105-118]
 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید طراحی و اعتباریابی پرسشنامه فرهنگ مدیریت جهادی در بانک مسکن (مورد مطالعه:شعب استان تهران بانک مسکن) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 105-149]
 • ذوالفقاری زعفرانی3، رشید شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان امور بین المل شرکت ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 87-103]

ر

 • راجعیان، محمد مطالعه رابطه بین حمایت‌های اجتماعی و گرایش به تکرار جرم در بین افراد آزاد شده از زندان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 109-134]
 • راعی، مسعود آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 100-120]
 • راهش خو، مریم حقوق شهروندی و رضایت از زندگی میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12 [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 51-63]
 • رجبلو، جعفر نظریه نظام جهانی در اندیشه و آرای والرشتاین [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 47-63]
 • رجبلو، جعفر بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 149-168]
 • رحیمی، محمد نقش رسانه‌های نوین ارتباط جمعی در احساس امنیت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر ری) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 121-151]
 • رحمان، آرش بهبود عملکرد عاملها در جامعه مصنوعی با استفاده از یادگیری تقویتی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 107-125]
 • رحمانی، آرش ارزیابی نقش کاربری سبز شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-104]
 • رحمانی، آرش بررسی کیفیت محیط شهری و تأثیر آن در ارتقاء میزان رضایتمندی شهروندان (نمونه موردی: شهر رودهن) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 135-154]
 • رحمانی فیروزجاه، علی بررسی رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی با توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای محمود آباد، نور، رویان) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 104-126]
 • رحیمی دادمرزی، امیر جامعه شناسی مفاهیم اجتماعی در اندیشه‌های جلال‌‌الدین محمد بلخی (مولانا) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 81-105]
 • رستگار، ابراهیم نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پایدار محله های شهری با رویکرد برنامه‌ریزی محله مبنا [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 90-120]
 • رسولی آزاد، دکتر محمدرحیم تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی(مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 15-35]
 • رسولی آزاد، محمد رحیم تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر روی رضایتمندی مشتریان بانک (مطالعه موردی مشتریان بانک ملت شعب شرق استان تهران) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 76-90]
 • رسول‌زاده اقدم، صمد بازنمایی هویت قومی مخاطبان ترک ‌زبان در برنامه‌های شبکه استانی سهند [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 40-59]
 • رشاد، معصومه نگرشی برپایگاه اجتماعی زن از منظر قصص قرآنی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 105-123]
 • رشاد، معصومه بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 105-120]
 • رشاد، معصومه رابطه آموزش کارآفرینی باسرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار بهزیستی استان البرز درسال 1395 [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 110-139]
 • رشادت جو، فریده ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 1-37]
 • رضایی، اشرف رابطه توانمند سازی مددکاران اجتماعی با بهره‌وری شغلی آنان (خدمات سیار اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در سراسر کشور - 1393 ) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 45-73]
 • رضاخانی، سیمین دخت تعیین سهم خشم و اهمال کاری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر* [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 142-162]
 • رضایی مهر، مهدی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پایدار محله های شهری با رویکرد برنامه‌ریزی محله مبنا [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 90-120]
 • رضائی، حمید طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 45-65]
 • رضوی، سیدحمیدرضا بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس: مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی گرگان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 19-49]
 • رضوانی، فریما پیش بینی استرس ناباروری براساس حمایت اجتماعی، تعارض زناشویی، شفقت بر خود [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 55-73]
 • رهبر، بهزاد بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن، تحصیلات و موقعیت اجتماعی [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 73-90]
 • روحانی، محسن بهبود عملکرد عاملها در جامعه مصنوعی با استفاده از یادگیری تقویتی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 107-125]
 • رودگرنژاد، داود توریسم روستایی و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: منطقه توریستی – گردشگری هچیرود ، نمک‌آبرود) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 81-100]
 • روستایی، شهریور ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی محیط های شهری در برابر زلزله(نمونه موردی کلانشهر تبریز) [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 121-141]

ز

 • زاهدی اصل، محمد مطالعه رابطه بین حمایت‌های اجتماعی و گرایش به تکرار جرم در بین افراد آزاد شده از زندان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 109-134]
 • زنجانی، حبیب الله بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 71-100]
 • زورقی، ناصر بررسی میزان انعطاف در تفکر فلسفی دانش آموزان تیزهوش (مطالعه موردی : دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر زاهدان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 19-29]

ژ

س

 • ساروخانی، باقر مدل تأثیر اجتماع برند آنلاین بر عملکرد برند و ارزش ویژه برند با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی محصولات رسانه ای سونی) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 19-50]
 • ساروخانی، باقر بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی گرایش زنان به جراحی های زیبایی چشم، در منطقه شمیرانات )منطقه 1( تهران در سال 113 [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 19-44]
 • سجادیان، ایلناز تاثیر آموزش چشم انداز زمان برتعادل زمانی و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 181-198]
 • سید میرزایی، سید محمد بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 71-100]
 • سرحدی، زهرا حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه‌شناختی [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 139-158]
 • سرخیل، حسین پیش‎بینی تاب‎آوری افراد سوء مصرف‎کننده مواد براساس سبک‎های دلبستگی و حمایت اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 85-110]
 • سیف، علی اکبر مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی- اجتماعی فرزندان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 93-120]
 • سیفی، احسان جرایم قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 93-117]
 • سیف نراقی، مریم بررسی میزان انعطاف در تفکر فلسفی دانش آموزان تیزهوش (مطالعه موردی : دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر زاهدان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 19-29]
 • سمیعی، روح اله طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 45-65]
 • سهامی، سوسن عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 54-87]
 • سهرابی، شهلا ارزیابی نقش عقاید و نوع دوستی مصرف کننده در رفتار خریدسبز با اثر میانجی هنجار ذهنی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 142-160]

ش

 • شاهرخی، فرزانه اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 71-84]
 • شاه محمد شهرستانکی، امید رابطة بین ویژگی های شخصیتی و افکار خودکشی و مقایسة آن در بین جوانان پسر بیکار و شاغل منطقه 2 شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 37-58]
 • شجاعی، سامره طراحی الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی با استفاده از تکنیک دلفی فازی [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 45-65]
 • شجاعی، علی اصغر بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه مازندران) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-173]
 • شیری، طهمورث رابطه میزان استفاده از شبکه های تلوزیونی صدا وسیما و سرمایه فرهنگی دانشجویان(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 19-33]
 • شیران جنگ، پریسا بررسی رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی با توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای محمود آباد، نور، رویان) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 104-126]
 • شیرزاد، علی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 179-204]
 • شریفی، اصغر نقش تفاوتهای جنسیتی در ارزیابی شایستگی های سازمانی سطوح مدیریتی بانک پارسیان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 19-32]
 • شریفی، محمد رضا تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر روی رضایتمندی مشتریان بانک (مطالعه موردی مشتریان بانک ملت شعب شرق استان تهران) [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 76-90]
 • شریفی، منصور رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهربرتمایل به جابجایی مکانی در پنج منطقه منتخب شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرین بیان، اعظم شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 125-151]
 • شعبانی، عباس مطالعه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی کشور [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 46-66]
 • شعبانی، عباس ارتباط بین شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی با سلامت اجتماعی جوانان ورزشکار والیبال استان تهران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 62-74]
 • شعبانی، عباس ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تعهد کاری و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 64-86]
 • شکری، سپیده ارتباط بین شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی با سلامت اجتماعی جوانان ورزشکار والیبال استان تهران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 62-74]
 • شمس اسفندآباد، حسن تأثیر آموزش فلسفه کودک بر مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 22-43]
 • شمس مشهدی، تهمینه تأثیر رسانه های ملی بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 121-131]
 • شمس مشهدی، تهمینه بررسی ‌جامعه‌شناختی ایجاد پناهگاههای حمایتی زنان خشونت دیده در شهر تهران [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 175-196]
 • شه بخش، بی تا طراحی و اعتباریابی پرسشنامه فرهنگ مدیریت جهادی در بانک مسکن (مورد مطالعه:شعب استان تهران بانک مسکن) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 105-149]
 • شوقی، بهزاد اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 71-84]

ص

 • صادقی، منصوره تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر تصویر برند و قصد خرید مصرف کننده ( مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول)* [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 121-220]
 • صادقی، منصوره تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ادراک شده مصرف‌کنندگان شرکت دلند الکتریک با تاکید بر نقش میانجی رضایتمندی مصرف کننده در استان گلستان [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 73-90]
 • صالحی، مهرداد بررسی رابطه بین افت تحصیلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه مازندران) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-173]
 • صالح نیا، بهرام نقش گردشگری ورزشی در توسعة اجتماعی- زیست محیطی شهری از دیدگاه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان اصفهان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 125-146]
 • صالح نیا، بهرام رابطه مشارکت در ورزش با میل به خشونت در محیط کار در معلمان ورزش [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 150-219]
 • صبوری خسروشاهی، حبیب بررسی تاثیر فرهنگ فقر بر بروز انحرافات اجتماعی در محله های فرودست شهر اراک (نمونه موردی:محله باغ خلج اراک) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 44-63]
 • صدیقی، بهرنگ نقش مشارکت سیاسی زنان در فرآیند توسعه پایدارکشور ( با تأکید بر سه دولت اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 85-108]
 • صدیقی، بهرنگ برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 89-58]
 • صفدری، مجید تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر تصویر برند و قصد خرید مصرف کننده ( مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول)* [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 121-220]
 • صفی وند، فاطمه تبیین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی دو زبانه بر اساس سبک‌های تفکر، سبک‌های یادگیری، هوش هیجانی و استرس تحصیلی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 103-128]

ط

 • طالبی، فریده رابطه آموزش کارآفرینی باسرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار بهزیستی استان البرز درسال 1395 [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 110-139]
 • طاهری، اسماعیل شناخت عوامل موثر در توسعه روابط عمومی الکترونیک(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 145-162]
 • طاهرخانی، رضا بررسی کیفیت محیط شهری و تأثیر آن در ارتقاء میزان رضایتمندی شهروندان (نمونه موردی: شهر رودهن) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 135-154]
 • طیبیان، شیوا بررسی و مقایسه میزان تاثیر عوامل خانوادگی و اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم و سوم متوسطه) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 64-86]

ع

 • عابدینی، ندا تجربة زیسته دختران و زنان مصرف‌کننده مواد مخدر صنعتی (مورد مطالعه: مؤسسه سرزمین خورشید سال 1394- تهران) [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 107-129]
 • عابدینی بین کلائی، فرهاد بررسی نقش شبکه ماهواره ای جم بر فرهنگ جوانان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 99-118]
 • عارفی، مژگان تاثیر آموزش چشم انداز زمان برتعادل زمانی و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 181-198]
 • عامری، پردیس نقش مشارکت سیاسی زنان در فرآیند توسعه پایدارکشور ( با تأکید بر سه دولت اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 85-108]
 • عباداتی، نرجس مدل تأثیر اجتماع برند آنلاین بر عملکرد برند و ارزش ویژه برند با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی محصولات رسانه ای سونی) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 19-50]
 • عباسی اسفجیر، علی اصغر بررسی اثرات مصرف مواد مخدر بر ساختار روابط خانوادگی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 19-38]
 • عباسی اسفجیر، علی اصغر بررسی رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی با توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای محمود آباد، نور، رویان) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 104-126]
 • عباس زاده کناری، عالمه شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 122-148]
 • عسگری، محمود وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 91-123]
 • عسگرخانی، ابومحمد مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 57-77]
 • عشایری، طاها مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر پیش‌داوری در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 73-107]
 • عطایی، محمد بررسی عوامل اجتماعی- جمعیتی تاثیرگذار بر ارجحیت جنسی فرزند )مطالعه موردی زنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 113-115]
 • عظیمی، ندا جنسیت و تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 19-40]
 • عظیمی رستا، محمود فرایند گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران (مطالعه موردی روش ‌شناسی صادق هدایت و فروغ فرخ‌ زاد) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 19-21]
 • علی نژاد، علی بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 87-109]
 • علوی اعلاء، سیدمرتضی بررسی اثر شیوه های تربیتی خانواده های مناطق بیست گانه شهر تهران بر عملکرد تحصیلی دانش آموزن دوره دبیرستان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 123-143]
 • علویان سوق، میثم بازنمایی هویت قومی مخاطبان ترک ‌زبان در برنامه‌های شبکه استانی سهند [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 40-59]
 • عیوضی، حق رضا اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 71-84]

غ

 • غیاثیان، علی بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 10-23]
 • غلامرضا بروجردی، مریم بررسی سطح سرمایه اجتماعی درمیان کاربران جوان شبکه های اجتماعی مجازی مورد مطالعه دانشجویان واحد تهران غرب [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 23-34]
 • غمامی، سیدمحمدمهدی حدود مالکیت خصوصی و عمومی در ایران: نگاهی جامعه‌شناختی [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 139-158]
 • غنچه، آرش مقایسه رضایت زناشویی در کارمندان مرد طرح اقماری و غیر اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 61-77]

ف

 • فاتحی، حمیدرضا جامعه شناسی تقسیم کار خانگی در سیره معصومین (ع) [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 19-48]
 • فامیل روحانی، سیدعلی اکبر شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 84-103]
 • فتحی، سروش بررسی نقش دین بر همبستگی اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 31-64]
 • فتحی، سروش شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 125-151]
 • فتحی، سروش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان بانک رفاه [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 22-39]
 • فتحی، سروش بررسی سطح سرمایه اجتماعی درمیان کاربران جوان شبکه های اجتماعی مجازی مورد مطالعه دانشجویان واحد تهران غرب [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 23-34]
 • فتحی، سروش تبین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در مشارکت اجتماعی شهر تهران سال1395 [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 34-52]
 • فتحی، کریم عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 54-87]
 • فدوی، جمیله نقش تبلیغات رسانه‌های ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 161-185]
 • فریدی، محمد رضا مدل یابی روابط بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری تحصیلی: دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 151-171]
 • فرهنگی، علی اکبر مدل تأثیر اجتماع برند آنلاین بر عملکرد برند و ارزش ویژه برند با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی محصولات رسانه ای سونی) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 19-50]
 • فقانی، مهتاب وضعیت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 91-123]
 • فلاحی، علی برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 89-58]
 • فلاحی، علی اثر کیفیت زندگی بر سلامت اجتماعی با میانجیگری اخلاق توسعه اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 19-39]
 • فلاحت پیشه، حشمت الله جهانی شدن وتوسعه در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 71-101]

ق

 • قائدمحمدی، محمدجواد بررسی عامل های جمعیت شناختی و سلامت اجتماعی کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران سال 1394 [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 143-168]
 • قائدمحمدی، محمدجواد بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1395 [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 132-146]
 • قائدمحمدی، محمدجواد تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی(مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 15-35]
 • قائدمحمدی، محمد جواد تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 179-204]
 • قائدمحمدی، محمد جواد تأثیر مهارت های زندگی بر سلامت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه رودهن سال92 [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 139-160]
 • قبیتی، فهیمه مقایسه رضایت زناشویی در کارمندان مرد طرح اقماری و غیر اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 61-77]
 • قدردان، فرشته پیش‌بینی اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی براساس تعارض با والدین در دانش‌آموزان 15 الی 18 سال [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 80-99]
 • قلعه ای، علیرضا مدل یابی روابط بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری تحصیلی: دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 151-171]

ک

 • کاکویی، فاطمه تاثیر وضعیت سازگاری اجتماعی بر گرایش به مادر شدن زنان( نمونه موردی زنان متاهل مرکز شهر تهران " منطقه 6و7 " ) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 170-186]
 • کامران، فریدون جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 153-172]
 • کامران، فریدون رابطة آسیبها و انحرافهای اجتماعی با متغیرهای روان شناختی دانشآموزان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 147-157]
 • کامران، فریدون بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 59-81]
 • کامران، فریدون بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 10-23]
 • کیانی، محمد بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و رضایتمندی شغلی در بین دانشجویان [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 74-95]
 • کیانی، محمد نقش تبلیغات رسانه‌های ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 161-185]
 • کریمی، محمد رضا شناخت عوامل موثر در توسعه روابط عمومی الکترونیک(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 145-162]
 • کریمیان، حبیب الله بررسی و مقایسه میزان تاثیر عوامل خانوادگی و اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم و سوم متوسطه) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 64-86]
 • کرمی پور، یعقوب بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی واجتماعی و جنسی بر مدیریت بدن در بین جوانان 15 تا 29 سال شهرستان تنکابن [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 187-214]
 • کشانی، سعید نظریه نظام جهانی در اندیشه و آرای والرشتاین [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 47-63]
 • کفاشی، مجید وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان تحت پوشش شهرداری منطقه 12 شهر تهران در سال 1393) [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 79-97]
 • کفاشی، مجید تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 179-204]
 • کفاشی، مجید تأثیر رسانه های ملی بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 121-131]
 • کفاشی، مجید برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 89-58]
 • کفاشی، مجید اثر کیفیت زندگی بر سلامت اجتماعی با میانجیگری اخلاق توسعه اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 19-39]
 • کلانتر، ابراهیم تبیین اصل اخلاقی احترام به کرامت هم نوعان درفضای مجازی براساس آیات قرآن و روایات معصومین(ع) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 168-188]
 • کلانتری، مهدی بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و سلامت عمومی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 105-118]
 • کلانتری، مهدی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه فرهنگ مدیریت جهادی در بانک مسکن (مورد مطالعه:شعب استان تهران بانک مسکن) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 105-149]
 • کیوانی، زهرا نقش گردشگری ورزشی در توسعة اجتماعی- زیست محیطی شهری از دیدگاه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان اصفهان [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 125-146]

گ

 • گرایی، احسان شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 84-103]
 • گرجی، مرضیه فرا تحلیل مطالعات انجام شده مردم شناسی فرهنگی و آموزش و نقش آن در توسعه زنان ایران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 40-58]
 • گرجی پشتی، مرضیه تحلیل توصیفی درباره خانواده، ازدواج رسمی و ازدواج ( زیر یک سقف یا سفید) در ایران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 33-50]
 • گلپایگانی، بهروز بررسی تطبیقی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر فروش و روسپیگری با پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 141-167]

ل

 • لطفی، توکل مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 49-67]
 • لطفی کاشانی، فرح پیش بینی استرس ناباروری براساس حمایت اجتماعی، تعارض زناشویی، شفقت بر خود [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 55-73]

م

 • مایلی، محمد رضا شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 122-148]
 • مباشر امینی، مسعود مطالعه جدایی گزینی فضایی و تمرکز فقر در محله های مسکونی محلات 13 گانه شهرداری منطقه 12 [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 63-80]
 • محسنی، رضاعلی شهر و آسیب شناسی اجتماعی- اقتصادی آن، مطالعه موردی: گرگان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 19-45]
 • محسنی، رضاعلی بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس: مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی گرگان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 19-49]
 • محسنی، رضاعلی بررسی تاثیر فرهنگ فقر بر بروز انحرافات اجتماعی در محله های فرودست شهر اراک (نمونه موردی:محله باغ خلج اراک) [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 44-63]
 • محسنی، رضا علی بررسی تاثیر فضای مجازی(تلفن همراه و اینترنت) در جامعه پذیری دانش آموزان دبیرستانی پسرانه منطقه 17 تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 1-20]
 • محسنی، رضا علی بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران) [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 35-45]
 • محمدی، حامد شناسایی مولفه های فرهنگی و اجتماعی تحکیم خانواده در راستای پیشگیری از طلاق با تاکید بر پایگاه اجتماعی (مطالعه موردی خانواده های زیر 5 سال تشکیل شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 39-59]
 • محمدی، فتاح آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 100-120]
 • محمداسماعیل، صدیقه بررسی تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شش کلان شهر کشور) [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 59-75]
 • محمدپور، سارا نقش استفاده از شبکه های اجتماعی تلگرام و واتس اپ بر حریم خصوصی از دید کاربران (مورد مطالعه مناطق 9 و 22 تهران) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 19-30]
 • محمدپور، سارا بررسی نقش شبکه ماهواره ای جم بر فرهنگ جوانان [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 99-118]
 • محمدپور، سارا رابطه میزان استفاده از شبکه های تلوزیونی صدا وسیما و سرمایه فرهنگی دانشجویان(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب) [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 19-33]
 • محمد پور، سارا تأثیر مطبوعات دانشگاه آزاد اسلامی بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 155-167]
 • محمدی رئیسی، محمد زمان بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان بانک رفاه [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 22-39]
 • محمدی فر، محمدعلی پیش‎بینی تاب‎آوری افراد سوء مصرف‎کننده مواد براساس سبک‎های دلبستگی و حمایت اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 85-110]
 • محمدنسل، غلامرضا بررسی تطبیقی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر فروش و روسپیگری با پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 141-167]
 • مختارپور، مهدی بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و رضایتمندی شغلی در بین دانشجویان [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 74-95]
 • مرادی، بهروز بررسی تأثیرات عوامل جامعه شناختی و روان شناختی بر موفقیت و شکست تیمهای ملّی ایران در میادین بین المللی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 49-79]
 • مرادی، رضا تأثیر مطبوعات دانشگاه آزاد اسلامی بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 155-167]
 • مرادی، زهرا مدل یابی روابط بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری تحصیلی: دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 151-171]
 • میریان، افسانه بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 105-120]
 • مرتضوی، کامران اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 146-180]
 • میرحسینی، زهره نقش تولیدات فرهنگی درعدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 41-60]
 • مردانی، لیلا ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 21-40]
 • میرزایی، خلیل شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 190-220]
 • میرزائی، خلیل بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر از خودبیگانگی اجتماعی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال1390 [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 51-69]
 • میرعابدی شیرازانی، سمانه سادات ساختار پسامدرن به مثابه‌ی الگوی اصلی جامعه شناختی در آثار فیلیپ سولرس [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 36-56]
 • میرهاشمی، مالک بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش(مطالعه موردی: کارکنان بانک پارسیان، شعب منتخب شمال شهرتهران) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 171-193]
 • میرهاشمی، مالک تبیین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی دو زبانه بر اساس سبک‌های تفکر، سبک‌های یادگیری، هوش هیجانی و استرس تحصیلی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 103-128]
 • میرهاشمی، مالک نقش تفاوتهای جنسیتی در ارزیابی شایستگی های سازمانی سطوح مدیریتی بانک پارسیان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 19-32]
 • مسعود، غلامحسین آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 100-120]
 • مسن آبادی، آمنه بررسی فرایندهای آوایی رایج در زبان زندان با توجه به متغیرهای اجتماعی جنسیت، سن، تحصیلات و موقعیت اجتماعی [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 73-90]
 • مشیایی، قاسم جهانی شدن وتوسعه در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 71-101]
 • مشفق، محمود بررسی عوامل اجتماعی- جمعیتی تاثیرگذار بر ارجحیت جنسی فرزند )مطالعه موردی زنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 113-115]
 • مطلبی، داریوش تحلیل نظریه استثمار زیست ‌جهان، هابرماس در شکل گیری آلودگی اطلاعات [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 169-192]
 • معصومی، مرجان «بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ناهنجار در میان تماشاگران فوتبال » مطالعه موردی:(تماشاگران تیم های استقلال و پرسپولیس حاضر در ورزشگاه آزادی در سال 1397) [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 78-98]
 • معمار، آسیه رابطة آسیبها و انحرافهای اجتماعی با متغیرهای روان شناختی دانشآموزان [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 147-157]
 • ملکیان، نازنین عوامل اجتماعی موثر برگرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 143-155]
 • ملکیان، نازنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تعهد و صمیمیت زوجین [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 31-50]
 • ملک پور، علی مشکلات اجتماعی زنان سالمندآسایشگاه کهریزک [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 73-113]
 • ملک رئیسی، نظر مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 57-77]
 • منصور لکورج2، محمد هادی تحلیل توصیفی درباره خانواده، ازدواج رسمی و ازدواج ( زیر یک سقف یا سفید) در ایران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 33-50]
 • منطقی فسایی، علی فراتحلیل مطالعات سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 118-138]
 • مهدی پور آذر، فاطمه بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی گرایش زنان به جراحی های زیبایی چشم، در منطقه شمیرانات )منطقه 1( تهران در سال 113 [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 19-44]
 • مهدیلو، مریم شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 190-220]
 • مهدی نژاد، روح ا... بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1395 [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 132-146]
 • مهدیون، مژگان سادات بررسی عامل های جمعیت شناختی و سلامت اجتماعی کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تهران سال 1394 [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 143-168]
 • مهرانی، هرمز تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر تصویر برند و قصد خرید مصرف کننده ( مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول)* [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 121-220]
 • مهرانی، هرمز تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ادراک شده مصرف‌کنندگان شرکت دلند الکتریک با تاکید بر نقش میانجی رضایتمندی مصرف کننده در استان گلستان [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 73-90]
 • مهرپورمحمدآبادی، حسین مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران [دوره 10، شماره 41، 1397، صفحه 57-77]

ن

 • نادری، عزت الله بررسی میزان انعطاف در تفکر فلسفی دانش آموزان تیزهوش (مطالعه موردی : دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر زاهدان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 19-29]
 • نادری، مهدی نقش رسانه‌های نوین ارتباط جمعی در احساس امنیت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر ری) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 121-151]
 • نیازآذری، کیومرث ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 21-40]
 • ناصری، زهرا توریسم روستایی و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: منطقه توریستی – گردشگری هچیرود ، نمک‌آبرود) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 81-100]
 • ناصری فر، اکرم نقش مدیریت شهری براحساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی(نمونه موردی: شهرداری منطقه 8) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 101-129]
 • ناظری، سیما بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 59-81]
 • ناظم، فتاح پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی براساس هوش هیجانی و جو سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 65-86]
 • ناظم، فتاح بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش(مطالعه موردی: کارکنان بانک پارسیان، شعب منتخب شمال شهرتهران) [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 171-193]
 • نبوی آل آقا، فریبا مقایسه رضایت زناشویی در کارمندان مرد طرح اقماری و غیر اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 61-77]
 • نصیری، سمیه نقش تولیدات فرهنگی درعدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 41-60]
 • نظری، دکتر ولی اله ارزیابی نقش کاربری سبز شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر تاکستان) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 87-104]
 • نظری، ولی الله بررسی کیفیت محیط شهری و تأثیر آن در ارتقاء میزان رضایتمندی شهروندان (نمونه موردی: شهر رودهن) [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 135-154]
 • نیکبختی،، جواد بررسی تطبیقی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر فروش و روسپیگری با پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 141-167]
 • نوابخش، مهرداد شناسایی مولفه های فرهنگی و اجتماعی تحکیم خانواده در راستای پیشگیری از طلاق با تاکید بر پایگاه اجتماعی (مطالعه موردی خانواده های زیر 5 سال تشکیل شهر تهران) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 39-59]
 • نوابخش، مهرداد مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته و تاثیر آن بر رفتارهای اخلاقی- اجتماعی فرزندان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 93-120]
 • نوابخش، مهرداد تبین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در مشارکت اجتماعی شهر تهران سال1395 [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 34-52]
 • نورانی کوتنائی، حسین تحلیل نظریه استثمار زیست ‌جهان، هابرماس در شکل گیری آلودگی اطلاعات [دوره 11، شماره 45، 1398، صفحه 169-192]
 • نوشین فرد، فاطمه بررسی تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان شش کلان شهر کشور) [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 59-75]
 • نوشین فرد، فاطمه مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 83-137]
 • نوشین فرد، فاطمه تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-159]

و

 • وارسته فر، افسانه رابطه پیشرفت تحصیلی و سرمایه اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 71-90]
 • وارسته فر، افسانه شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 190-220]
 • وارسته فر، افسانه جنسیت و تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 19-40]
 • وثوق، طاهره نقش مدیریت شهری براحساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی(نمونه موردی: شهرداری منطقه 8) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 101-129]
 • ودادی، حمید کنشها و نمودهای اجتماعی زنان در ادبیات داستانی معاصر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 157-178]
 • ودیعه، ساسان نظریه نظام جهانی در اندیشه و آرای والرشتاین [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 47-63]
 • وزیری، شهرام پیش بینی استرس ناباروری براساس حمایت اجتماعی، تعارض زناشویی، شفقت بر خود [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 55-73]
 • وکیلی، نجمه بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (نمونه: جوانان شهر یاسوج) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 79-104]

ه

 • هاشمی، ابوالقاسم پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی براساس هوش هیجانی و جو سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 65-86]
 • هاشمی، اکرم زبان ارتباطی جوامع انسانی:منظری از آموزش گردشگری خلاق [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 21-43]
 • هاشمی داران، حسن بررسی رشد جمعیت بر نابهنجاری های اقتصادی – اجتماعی در شهر رودهن سال 1391 [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 145-168]
 • هاشمی داران، حسن شناخت عوامل موثر در توسعه روابط عمومی الکترونیک(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن) [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 145-162]
 • هاشمی داران، حسین تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی جمعیتی بر مهاجرت افغان ها در شهرستان دماوند در سال 1398 [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 127-141]
 • هرانی، هادی تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 140-159]
 • همت پور، بهاره بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران) [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 35-45]
 • هوشیار، اکبر ارزیابی نقش عقاید و نوع دوستی مصرف کننده در رفتار خریدسبز با اثر میانجی هنجار ذهنی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 142-160]

ی

 • یزدانی، ناصر اثر بخشی آموزش راهبردهای رفتار اجتماعی بر کاهش تمایل به فضای مجازی در نوجانان 16-14 سال [دوره 9، شماره 37، 1396، صفحه 91-127]
 • یوسفی سعید آبادی، رضا طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش توسعه اجتماعی در سازمان های دانش محور (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 119-140]
 • یوسفوند، لیلا ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و عوامل مؤثر (مورد : شهر دره شهر [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 19-42]