جهانی شدن وتوسعه در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده یکی از مهم ترین مسائل کشورهای در حال گذار نظیر ایران مبحث "توسعه" است. در ج.ا.ا مباحث توسعه در قالب برنامه های پنج ساله تحت عنوان "برنامه های توسعه ج.ا.ا"، دنبال می شود. در این برنامه ها در واقع برای توسعه و پیشبرد کشور در پنج سال آینده در تمامی زمینه ها برنامه ریزی می شود و طبیعتا اگر قرار است اقدامی در جهت توسعه کشور صورت گیرد باید بر اساس این برنامه ها باشد. بر این اساس بررسی کارشناسانه این برنامه ها از اهمیت بسیار زیادی برخودار است. از طرف دیگر ظهور پدیده "جهانی شدن"، وضعیت خاصی را خلق کرده است که ج.ا.ا ناگزیر از توجه به این وضعیت، در تدوین برنامه های توسعه است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا نحوه ی نگرش به جهانی شدن را در برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا، مورد بررسی قرار می دهیم.

کلیدواژه‌ها