مطالعه رابطه بین حمایت‌های اجتماعی و گرایش به تکرار جرم در بین افراد آزاد شده از زندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی(m.rajeyan@yahoo.com)

چکیده

چکیده
امروزه، به واسطه تکرار جرم، زندان­ها در اکثر کشورها، انباشته از مجرمان مکرر و دادگاه­ها مملو از پرونده­هایی هستند که در انتظار رسیدگی قرار دارند. بسیاری از این افراد به دلایلی همچون شرایط نامطلوب خانوادگی، پیوندهای ضعیف خویشاوندی، وضعیت نامناسب اجتماع محل زندگی، فقر، بیکاری، ضعف حمایت­های رسمی و ... دچار تکرار کجروی­ها و آسیب‌های فردی و اجتماعی می­گردند. در تحقیق حاضر، براساس روش پیمایش و با اجرای پرسشنامه محقق ساخته به بررسی رابطه بین حمایت­های اجتماعی با گرایش به تکرار جرم در بین افراد آزاد شده از زندان پرداخته شد. نتایج بدست آمده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نشان می­دهند که بین وضعیت حمایت­های نظام خانواده، شبکه اجتماعی و سازمان­های حمایتی با گرایش به تکرار جرم رابطه معناداری وجود دارد. بطوری که، می­توان با تقویت پیوندهای اجتماعی و حمایت­های اجتماعی­ای که از طریق سازمان­های حمایتی، اجتماع­ها، شبکه­های اجتماعی، خانواده­ها و روابط بین­فردی ارائه می­گردد محیط جرم­زا را کاهش داد و بدین ترتیب، از ارتکاب افراد به جرم و گرایش مجدد افراد مجرم به تکرار جرم پیشگیری نمود.

کلیدواژه‌ها