تجربة زیسته دختران و زنان مصرف‌کننده مواد مخدر صنعتی (مورد مطالعه: مؤسسه سرزمین خورشید سال 1394- تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان

چکیده

چکیده
این پژوهش با موضوع تجربه زیسته دختران مصرف‌کننده مواد مخدر صنعتی و با هدف شناخت تجربه این مصرف‌کنندگان آغاز شد.
قلمرو این پژوهش در پارک حقانی واقع در منطقه دروازه غار تهران صورت گرفت. روش‌شناسی این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. جهت مورد مطالعه این جستار به صورت نمونه‌گیری هدفمند و روی 12 نفر از طریق مصاحبه‌ عمیق انجام پذیرفت.
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که با مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، تحت شرایط دشوار خانوادگی و اجتماعی قرار داشته‌اند و به رغم این‌که دام‌های گوناگونی پیش روی آنها بوده است اما به دلیل قرار گرفتن در شرایطی همچون سخت‌گیری خانوادگی، معاشرت نزدیک با مصرف‌‌کنندگان، اجبار شوهر، نداشتن حامی و سرپناه، تقویت قوای جنسی و لذت بردن بیشتر از آن، توصیه‌های نادرست جهت بهبود بیماری و مصرف مواد مخدر را به‌عنوان یک مسکن که می‌تواند مرهمی بر دردهای آنها باشند را برگزیده‌اند.

کلیدواژه‌ها