مدل‌ها و استراتژی مهارت‌محورِ نظام آموزش مجازی در دانشگاه جامع علمی- کاربردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع علمی -کاریردی

چکیده

ظهور جامعۀ اطلاعاتی، نظام آموزش عالی را با پرسش­های اساسی مواجه ساخته است. «شبکۀ جهانی وب» و «اینترنت»، روش­های نوآورانه و انقلابی را در آموزش، ایجاد کرده­اند. فناوری­های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش­های یادگیری و در کل، چگونه زیستن را تغییر داده و طرق جدیدی را برای تبادل دانش و اطلاعات، عرضه داشته­اند. این فناوری­ها می­توانند در جهت تقویت یا جایگزینی نظام­های آموزش عالی موجود، مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش اصلی را در ارتقای کیفیت آموزش عالی، ایفا می­کند  و پایه­ی مزیت رقابتی پایدار برای مؤسسات آموزش عالی به طور اعم و  دانشگاه علمی- کاربردی به طور اخص به شمار می­رود. چنانکه دانشگاه علمی- کاربردی در راستای توسعۀ نظام آموزش مجازی، گام­های اساسی مستحکم­تری بردارند، پیش بایست حرکت به سوی دانشگاه کیفی و نهایتاً تضمین و ارتقای کیفیت در آموزش عالی، میسرتر خواهد شد. دانشگاه کیفی شده در راستای بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، می‌تواند هرچه بیشتر محصولات کیفی‌تر تربیت نماید، محصولاتی که به بهبود؛ روابط، نظام‌ها، ساختارها و فرایندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه خود، کمک نمایند. در مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، تلاش شده است تا با بهره­گیری از منابع و مطالعات کتابخانه­ای معتبر در این زمینه، به ارائه­ی مدل­ها و استراتژی مهارت­محورِ نظام آموزش مجازی در نظام آموزش عالی با رویکرد دانشگاه جامع علمی- کاربردی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها