تعاملات آن لاین پلی برای حفظ حمایت های اجتماعی سرزمین مادری

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران ایمیل: zzare@iauet.ac.ir- (نویسنده مسئول )

2 استادیار جامعه شناسی ،واحد آزادشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ،گلستان،ایران . ایمیل : amirahmadi569@gmail.com

چکیده

تکنولوژی های نوین ارتباطات با قابلیت های خود توانسته اند نقش مهمی در برقراری، بسط و حفظ تعاملات بدون در نظر گرفتن بعد مکان داشته باشند؛ دسترسی راحت ، ارزان بودن و آسانی استفاده این امکان را فراهم می کند تا مهاجران به خارج از کشور و وابستگان آنها در ایران پیوندهای خود را حفظ کنند. این مطالعه نحوه تعاملات آن لاین و حمایت های موجود در آن با رویکرد کمی و با توجه به ماهیت مسئله به روش پیمایش اینترنتی با ابزار پرسشنامه بررسی کرده است.
اکثر پاسخگویان از طریق تلگرام و پس از آن شبکه های اجتماعی دیگر چون واتس آپ، ایمو و اسکایپ و... با وابستگان خود در تماس هستند که این تعامل با اعضای خانواده درجه یک در فاصله زمانی کمتری صورت می گیرند. افراد غالبا حول محور "درد دل و هم صبحتی" و پس از آن " مشاوره و رد و بدل کردن اطلاعات" در تماسند و زنان بیش از مردان حمایت عاطفی و مصاحبتی دریافت می کنند. افراد احساس وابستگی زیادی به این تعامل آن لاین دارند، مردان وابستگی بیشتری به تعاملات آن لاین با وابستگان زن خارج از کشور دارند. هر چه رابطه با فرد ساکن در خارج از کشور نزدیک تر باشد (مثل خانواده درجه یک) ، این وابستگی بیشتر است. همچنین امنیت خاطر زیادی از دسترسی راحت به تعاملات آن لاین احساس می شود.
مهاجران به واسطه زندگی در فرهنگ جدید و متفاوت و همچنین وابستگان آنها در داخل کشور به واسطه فقدان تعامل حضوری و نزدیک چالش هایی را تجربه می کنند. امکان تعامل آن‌لاین این فرصت را بیشتر فراهم می کند که آنها با هم در تماس بوده و پیوندهای خونی ، عاطفی و دوستی خود را حفظ و سازگاری بیشتری با شرایط موجود خود نشان دهند.

کلیدواژه‌ها