شبکه‌های اجتماعی؛ بستر ارتقای سرمایه‌اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه‌ای، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاداسلامی، جزیره کیش، ایران. (m.mohagheghi@iaukishint.ac.ir)

2 گروه ارتباطات و مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول) alirabiee@pnu.ac.ir

3 گروه مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، تهران، ایران aafarhangi@ut.ac.ir

چکیده

یکی از مهمترین و پرکاربردترین مفاهیم در حوزه فضای وب شبکه‌های ‌اجتماعی است این شبکه‌ها تنوع زیادی دارند، کارکرد و خدمات آنها به سرعت در حال تغییر و تحول است. طیف وسیعی از افراد جامعه فارغ از قشربندی‌های اجتماعی در این شبکه‌ها عضویت دارند و به طور روزمره نیازها و خدمات مورد نیاز خود در این شبکه‌ها دریافت می‌کنند.سرمایه اجتماعی را می‌توان از مهم‌ترین عوامل توسعه رشد و ارتقای هر جامعه‌ای در  ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانست و به همین دلیل دانشمندان حوزه های گوناگون به بررسی ابعاد و روش‌های توسعه سرمایه اجتماعی می‌پردازند. با بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت به میزان 70 درصد و همچنین کاربران شبکه‌های ‌اجتماعی به میزان 80 درصد در میان کسانی که به اینترنت دسترسی دارند این امر نشانگر تأثیر این شبکه‌ها بر فرهنگ و رفتار کاربران می‌باشد.شبکه‌های اجتماعی بستر تسهیل کننده ارتباطات میان فردی و به عنوان بستری جهت تعامل و گفت‌وگوی اجتماعی شناخته می‌شود و علی‌رغم داشتن معایب می‌تواند به نشر و ارتقای ابعاد سرمایه اجتماعی کمک کند.پرسش اساسی در این موضوع این است  که چگونه می‌توان از مجرای شبکه‌های اجتماعی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی بهره جست؟جهت پاسخ به این پرسش ابتدا باید مولفه‌ها و شاخص های سرمایه اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی شناسایی شوند تا بتوان بر اساس این یافته‌ها به الگویی جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی از طریق شبکه‌های اجتماعی بر مبنای الگوی ارتباطات میان فردی اثر بخش دست یافت.

کلیدواژه‌ها