رویکرد جامعه‌شناختی به سیاست زنان در صدر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی( گرایش: مطالعات زنان وخانواده).

2 استادیارروابط بین الملل، عضوهیات علمی دانشگاه آزادرودهن، تهران ، ایران masi.reshad@yahoo.com

چکیده

زنان نیمی از پیکره اجتماع انسانی هستند که در شکل­گیری جامعه انسانی نقش مهمی ایفا می­کنند. بررسی و موقعیت زنان صدر اسلام نشان می­دهد که آنان در بسیاری از امور اجتماعی، اقتصادی، علمی، ‌سیاسی و حتی امور دفاعی با حفظ کرامت انسانی و عفت و پاک‌دامنی خود شرکت فعال داشته و در بسیاری از موارد نیز موفق و سربلند بوده­اند. این پژوهش با هدف بررسی جامعه­شناسی مشارکت زنان مسلمان صدر اسلام، از دوره پیامبر اکرم(ص) تا قیام امام حسین(ع) (سال 62 هجری) و رسیدن به دستاوردهای علمی درزمینه­ی میزان و نقش مؤثر زنان در جامعه اسلامی تدوین‌ شده است. این تحقیق با روش مطالعه اسناد تاریخی انجام‌شده و فن مورد استفاده برای جمع­آوری اطلاعات، اسنادی است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که زن پیش از اسلام جایگاه والایی نداشت و از بسیاری از حقوق انسانی خود محروم بود و با ظهور اسلام تحولی همه‌جانبه در جایگاه و منزلت زن ایجاد شد به‌گونه‌ای که در عرصه­های مختلف مانند بیعت، هجرت، دفاع از ولایت و ... پابه‌پای مردان یار و یاور پیامبر و امام عصر خود بودند. اسلام موافق حضور اجتماعی و سیاسی زن در جامعه است ولی به‌منظور حفظ کرامت و شخصیت انسانی زن و جلوگیری از استفاده ابزاری از او و حفظ کانون خانواده، چارچوب و شرایطی برای این حضور تعیین نموده است که مهم­ترین آن حفظ حجاب و پاک‌دامنی در فعالیت­های اجتماعی اوست

کلیدواژه‌ها