تبیین اصل اخلاقی احترام به کرامت هم نوعان درفضای مجازی براساس آیات قرآن و روایات معصومین(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهریار

2 دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

«حق کرامت» یا حرمت داشتن شخص در جامعه، همانند «حق حیات» از اهمیت فوق‌العاده‌اى برخوردار است. در فضای مجازی نیز این حق جایگاه ویژه ای دارد. به دلیل ویژگیهای فضای مجازی، رعایت این اصل اخلاقی در فضای مجازی کم رنگ می باشد. حتی گاها افرادی که در دنیای واقعی افرادی مبادی آداب می باشند، در فضای مجازی اعمالی خارج از شأن واقعی خود انجام می دهند. این مقاله سعی در تبیین اهمیت این اصل اخلاقی در فضای مجازی و از منظر آیات قرآن و روایات اهل بیت(ع) دارد.

کلیدواژه‌ها