تعداد مقالات: 170
159. تبین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در مشارکت اجتماعی شهر تهران سال1395

دوره 12، شماره 46، بهار 1399، صفحه 34-52

حسین بشیری گیوی؛ مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی


160. رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهر با تمایل به جابجایی مکانی

دوره 12، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 40-63

فاطمه حیدرجماعت؛ منصور شریفی؛ علی بقائی سرابی


161. پیش بینی استرس ناباروری براساس حمایت اجتماعی، تعارض زناشویی، شفقت بر خود

دوره 12، شماره 46، بهار 1399، صفحه 55-73

فرح لطفی کاشانی؛ شهرام وزیری؛ فریما رضوانی


162. تحلیل مولفه های اجتماعی دانشنامه نگاری در ایران و کاربست آن در دانشنامه جهان اسلام

دوره 12، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 64-82

سیّداحمد حسین زاده؛ فرشته سپهر؛ زهره میرحسینی؛ بهرام پروین گنابادی


163. بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و رضایتمندی شغلی در بین دانشجویان

دوره 12، شماره 46، بهار 1399، صفحه 74-95

مهدی مختارپور؛ محمد کیانی


164. پیش بینی خودتنظیمی هیجانی براساس سبک های تربیتی والدین و خلق و خوی نوجوانان

دوره 12، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 84-103

علیرضا نوری زاده؛ کیانوش هاشمیان


165. مولفه‌های اخلاق در آموزش مدیریت مسئولانه آموزش عالی

دوره 12، شماره 46، بهار 1399، صفحه 97-116

وحید بنیسی؛ محمد علی نادی؛ رضا ابراهیم زاده


166. تبین تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت زنان در هوشمندسازی شهر تهران

دوره 12، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 104-126

اکرم ناصری فر؛ بهرام بیات؛ منصوره نیکو گفتار


167. رویکرد جامعه‌شناختی به سیاست زنان در صدر اسلام

دوره 12، شماره 46، بهار 1399، صفحه 117-130

الهه ضابطی اکبر؛ معصومه رشاد


169. نقش تبلیغات رسانه‌های ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 161-185

جمیله فدوی؛ محمد کیانی


170. رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهربرتمایل به جابجایی مکانی در پنج منطقه منتخب شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

فاطمه حیدرجماعت؛ منصور شریفی؛ علی بقایی سرابی