تعداد مقالات: 170
127. اثر بخشی آموزش راهبردهای رفتار اجتماعی بر کاهش تمایل به فضای مجازی در نوجانان 16-14 سال

دوره 9، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 91-127

ناصر یزدانی؛ بهروز دولتشاهی؛ نسترن ادیب راد


131. تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 10، شماره 40، پاییز 1397، صفحه 140-159

هادی هرانی؛ فاطمه نوشین فرد؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری


133. اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار

دوره 9، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 146-180

کامران مرتضوی


134. جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 30، بهار 1395، صفحه 153-172

مهدی اختر محققی؛ فریدون کامران


136. تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی مطالعه موردی استان کردستان

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 159-180

سید رحمت اله برزنجه عطری؛ ملک تاج خسروی


137. تاثیر فرهنگ سازمانی بر تاب آوری نیروی انسانی در دانشگاه شریف تهران

دوره 11، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 163-184

حسن امیری؛ پریسا جعفری


139. تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق تهران

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 179-204

علی شیرزاد؛ مجید کفاشی؛ محمد جواد قائدمحمدی


142. شناخت جایگاه اجتماعی زنان در آثار تهمینه میلانی

دوره 10، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 190-220

مریم مهدیلو؛ خلیل میرزایی؛ افسانه وارسته فر


143. اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 193-210

پریسا حسن زاده؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ طاهره حسومی


145. مطالعه مفاهیم اخلاق اجتماعی قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات

دوره 10، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 83-137

طاهره حسومی؛ فاطمه نوشین فرد؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری


147. بررسی ‌جامعه‌شناختی ایجاد پناهگاههای حمایتی زنان خشونت دیده در شهر تهران

دوره 9، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 175-196

پروانه بیاتی؛ تهمینه شمس مشهدی


148. تاثیر آموزش چشم انداز زمان برتعادل زمانی و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 181-198

مهکامه حسینی؛ مژگان عارفی؛ ایلناز سجادیان