تعداد مقالات: 170
76. جامعه شناسی مفاهیم اجتماعی در اندیشه‌های جلال‌‌الدین محمد بلخی (مولانا)

دوره 9، شماره 34، بهار 1396، صفحه 81-105

امیر رحیمی دادمرزی؛ حبیب الله آقابخشی


79. بررسی نقش شبکه ماهواره ای جم بر فرهنگ جوانان

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 99-118

فرهاد عابدینی بین کلائی؛ سارا محمدپور


80. آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 100-120

فتاح محمدی؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی


81. بررسی رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی با توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای محمود آباد، نور، رویان)

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 104-126

پریسا شیران جنگ؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


82. نگرشی برپایگاه اجتماعی زن از منظر قصص قرآنی

دوره 8، شماره 30، بهار 1395، صفحه 105-123

معصومه رشاد


84. طراحی و اعتباریابی پرسشنامه فرهنگ مدیریت جهادی در بانک مسکن (مورد مطالعه:شعب استان تهران بانک مسکن)

دوره 10، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 105-149

بی تا شه بخش؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی کلانتری


86. نقش زنان دانشگاهی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی خانواده

دوره 7، شماره 26، بهار 1394، صفحه 115-138

نرگس باباخانی؛ هانیه بدیعی؛ سحر پاکدامن ساوجی


87. شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 122-148

عالمه عباس زاده کناری؛ علی اکبر امینی؛ محمد رضا مایلی؛ محمد توحید فام


89. شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 125-151

اعظم شیرین بیان؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری


90. تبیین موانع فرآیند پذیرش حمل جایگزین در مادران جانشین

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 129-147

شهلا تیمور نژاد؛ فاطمه الحانی؛ سید علی آذین


93. نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پایدار محله های شهری با رویکرد برنامه‌ریزی محله مبنا

دوره 9، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 90-120

مهدی رضایی مهر؛ ابراهیم رستگار؛ ناصر بیات


95. جرایم قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران

دوره 11، شماره 42، بهار 1398، صفحه 93-117

احسان سیفی؛ حسین بزرگ نژاد


98. فراتحلیل مطالعات سلامت اجتماعی و کیفیّت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 118-138

زهرا جعفری پورسانیج؛ علی منطقی فسایی


99. بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر جرم زنان زندانی شهر شهرکرد

دوره 8، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 119-144

اسماعیل جهانبخش؛ محبوبه ترکی هرچگانی


100. ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی محیط های شهری در برابر زلزله(نمونه موردی کلانشهر تبریز)

دوره 11، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 121-141

شهریور روستایی؛ وحید حسین حقی؛ امیر جداری