دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهربرتمایل به جابجایی مکانی در پنج منطقه منتخب شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

فاطمه حیدرجماعت؛ منصور شریفی؛ علی بقایی سرابی