دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهربرتمایل به جابجایی مکانی در پنج منطقه منتخب شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

فاطمه حیدرجماعت؛ منصور شریفی؛ علی بقایی سرابی


همراهی دین و علم( الاهیات عملی ) در حل چالش های خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

منصوره حسینی