تعداد مقالات: 208

2. ارائه الگوی توانمندسازی نخبگان در تعامل با محیط کسب و کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان

دوره 10، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 1-37

منصور بخش امین؛ اختر جمالی؛ فریده رشادت جو


4. بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین

دوره 10، شماره 38، خرداد 1397، صفحه 10-23

فریدون کامران؛ علی غیاثیان؛ مهدی اختر محققی


5. تأثیر برنامه‌های آموزشی رسانه ارتباط جمعی تلویزیون بر ارتقای دانش ترافیکی(مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 10، شماره 41، بهمن 1397، صفحه 15-35

محمدجواد قائدمحمدی؛ دکتر محمدرحیم رسولی آزاد؛ هدی جنتی


6. بررسی میزان انعطاف در تفکر فلسفی دانش آموزان تیزهوش (مطالعه موردی : دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر زاهدان)

دوره 8، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 19-29

ناصر زورقی؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ محمد چلاجور


9. بررسی اثرات مصرف مواد مخدر بر ساختار روابط خانوادگی

دوره 8، شماره 31، تیر 1395، صفحه 19-38

علی اصغر عباسی اسفجیر


11. ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و عوامل مؤثر (مورد : شهر دره شهر

دوره 7، شماره 27، تیر 1394، صفحه 19-42

غلام عباس توسلی؛ سیاوش خدایاری؛ لیلا یوسفوند


13. فرایند گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران (مطالعه موردی روش ‌شناسی صادق هدایت و فروغ فرخ‌ زاد)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1396، صفحه 19-21

محمود عظیمی رستا؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ حسین آقاجانی مرساء


15. نقش تفاوتهای جنسیتی در ارزیابی شایستگی های سازمانی سطوح مدیریتی بانک پارسیان

دوره 11، شماره 42، خرداد 1398، صفحه 19-32

مهرناز افشار؛ اصغر شریفی؛ مالک میرهاشمی


17. جنسیت و تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 11، شماره 44، مهر 1398، صفحه 19-40

ندا عظیمی؛ خلیل خلیل میرزایی؛ افسانه وارسته فر


18. جامعه شناسی تقسیم کار خانگی در سیره معصومین (ع)

دوره 11، شماره 45، دی 1398، صفحه 19-48

حمیدرضا فاتحی؛ سیدمحمد ثقفی؛ امیرمسعود امیرمظاهری


19. تحلیل کیفی تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی و انگیزشی بر مشارکت سیاسی زنان شهر تهران

دوره 12، شماره 48، آذر 1399، صفحه 19-39

زهرا صیامیان گرجی؛ منصور وثوقی؛ علی باصری؛ باقر ساروخانی؛ بهرام قدیمی


20. رابطه مطبوعیت اجتماعی و فرهنگی شهربرتمایل به جابجایی مکانی در پنج منطقه منتخب شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

فاطمه حیدرجماعت؛ منصور شریفی؛ علی بقایی سرابی


23. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان بانک رفاه

دوره 9، شماره 34، خرداد 1396، صفحه 22-39

محمد زمان محمدی رئیسی؛ سروش فتحی


24. تأثیر آموزش فلسفه کودک بر مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

دوره 10، شماره 40، آذر 1397، صفحه 22-43

پریناز بنیسی؛ حسن شمس اسفندآباد؛ سوزان امامی‌پور