کلیدواژه‌ها = ﺗﺎب آوری
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی تاب آوری براساس مؤلفه های اجتماعی(دیدگاه اعتقادی و سبک زندگی) در زنان درگیر به بلایای طبیعی

دوره 12، شماره 48، آذر 1399، صفحه 86-109

معصومه چراغی؛ مجید کفاشی؛ نیر پیراهری؛ علی بقایی سرابی؛ مجید کاشانی