کلیدواژه‌ها = رسانه های جمعی
تعداد مقالات: 1
1. نقش تبلیغات رسانه‌های ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 161-185

جمیله فدوی؛ محمد کیانی