کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل کیفی تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی و انگیزشی بر مشارکت سیاسی زنان شهر تهران

دوره 12، شماره 48، پاییز 1399، صفحه 19-39

زهرا صیامیان گرجی؛ منصور وثوقی؛ علی باصری؛ باقر ساروخانی؛ بهرام قدیمی


2. بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 149-168

محمدحسین اسلامی؛ جعفر رجبلو؛ محسن داودخانی


3. نقش تبلیغات رسانه‌های ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 161-185

جمیله فدوی؛ محمد کیانی