کلیدواژه‌ها = توسعه صنعت گردشگری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی با توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای محمود آباد، نور، رویان)

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 104-126

پریسا شیران جنگ؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه