کلیدواژه‌ها = اخلاق سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 43، تابستان 1398، صفحه 100-120

فتاح محمدی؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی