کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 57-77

نظر ملک رئیسی؛ حسین مهرپورمحمدآبادی؛ ابومحمد عسگرخانی