کلیدواژه‌ها = The impact of public policy in terms of general welfare on social-political development
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی مطالعه موردی استان کردستان

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 159-180

سید رحمت اله برزنجه عطری؛ ملک تاج خسروی