کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 5
2. برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران

دوره 10، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 89-58

علی فلاحی؛ مجید کفاشی؛ بهرنگ صدیقی


5. بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 71-100

مصطفی ازکیا؛ حبیب الله زنجانی؛ سید محمد سید میرزایی؛ هادی برغمدی