کلیدواژه‌ها = نقد جامعه شناختی
تعداد مقالات: 1
1. ساختار پسامدرن به مثابه‌ی الگوی اصلی جامعه شناختی در آثار فیلیپ سولرس

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 36-56

سمانه سادات میرعابدی شیرازانی؛ کریم حیاتی آشتیانی