کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: خشونت خانگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ‌جامعه‌شناختی ایجاد پناهگاههای حمایتی زنان خشونت دیده در شهر تهران

دوره 9، شماره 37، اسفند 1396، صفحه 175-196

پروانه بیاتی؛ تهمینه شمس مشهدی