کلیدواژه‌ها = cyberspace
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه پیوند اجتماعی و خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران)

دوره 10، شماره 38، بهار 1397، صفحه 35-45

بهاره همت پور؛ رضا علی محسنی؛ امیرمسعود امیرمظاهری