کلیدواژه‌ها = همبستگی
تعداد مقالات: 2
1. شأن و جایگاه نوروز در نزد ایرانیان با تأکید بر شاهنامه

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 122-148

عالمه عباس زاده کناری؛ علی اکبر امینی؛ محمد رضا مایلی؛ محمد توحید فام