کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
تعداد مقالات: 8
1. اعتماد به اخبار صدا و سیما و تبیین عوامل موثر بر آن

دوره 14، شماره 55، مرداد 1401، صفحه 32-50

حسین بنی فاطمه؛ توکل آقایاری هیر؛ صابر جعفری


3. تبین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در مشارکت اجتماعی شهر تهران سال1395

دوره 12، شماره 46، خرداد 1399، صفحه 34-52

حسین بشیری گیوی؛ مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی


4. بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و رضایتمندی شغلی در بین دانشجویان

دوره 12، شماره 46، خرداد 1399، صفحه 74-95

مهدی مختارپور؛ محمد کیانی


6. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان بانک رفاه

دوره 9، شماره 34، خرداد 1396، صفحه 22-39

محمد زمان محمدی رئیسی؛ سروش فتحی


7. تأثیر رسانه های ملی بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 34، خرداد 1396، صفحه 121-131

تهمینه شمس مشهدی؛ مجید کفاشی


8. تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب شرق تهران

دوره 7، شماره 27، تیر 1394، صفحه 179-204

علی شیرزاد؛ مجید کفاشی؛ محمد جواد قائدمحمدی