کلیدواژه‌ها = کنترل والدین و کجرویها در خانواده
تعداد مقالات: 1
1. رابطة آسیبها و انحرافهای اجتماعی با متغیرهای روان شناختی دانشآموزان

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 147-157

آسیه معمار؛ فریدون کامران