کلیدواژه‌ها = رضایت شهروندان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت محیط شهری و تأثیر آن در ارتقاء میزان رضایتمندی شهروندان (نمونه موردی: شهر رودهن)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 135-154

آرش رحمانی؛ ولی الله نظری؛ رضا طاهرخانی