کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 3
1. اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار

دوره 9، شماره 35، تابستان 1396، صفحه 146-180

کامران مرتضوی


2. بررسی کیفیت محیط شهری و تأثیر آن در ارتقاء میزان رضایتمندی شهروندان (نمونه موردی: شهر رودهن)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 135-154

آرش رحمانی؛ ولی الله نظری؛ رضا طاهرخانی