کلیدواژه‌ها = شبکه های اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. تبین تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت زنان در هوشمندسازی شهر تهران

دوره 12، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 104-126

اکرم ناصری فر؛ بهرام بیات؛ منصوره نیکو گفتار


2. اثربخشی یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرج

دوره 9، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 71-84

فرزانه شاهرخی؛ حق رضا عیوضی؛ اشرف باباخانلو؛ بهزاد شوقی