کلیدواژه‌ها = ساختار
تعداد مقالات: 2
1. ساختار پسامدرن به مثابه‌ی الگوی اصلی جامعه شناختی در آثار فیلیپ سولرس

دوره 10، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 36-56

سمانه سادات میرعابدی شیرازانی؛ کریم حیاتی آشتیانی


2. بررسی اثرات مصرف مواد مخدر بر ساختار روابط خانوادگی

دوره 8، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 19-38

علی اصغر عباسی اسفجیر