کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی شبکه های اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس: مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی گرگان

دوره 7، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 19-49

رضاعلی محسنی؛ سیدحمیدرضا رضوی؛ بهنام پقه