کلیدواژه‌ها = فضای سایبری
اخلاق در سایبرنتیک و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 8، شماره 29، اسفند 1394، صفحه 193-210

پریسا حسن زاده؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ طاهره حسومی