کلیدواژه‌ها = اعتماد
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل کیفی تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی و انگیزشی بر مشارکت سیاسی زنان شهر تهران

دوره 12، شماره 48، آذر 1399، صفحه 19-39

زهرا صیامیان گرجی؛ منصور وثوقی؛ علی باصری؛ باقر ساروخانی؛ بهرام قدیمی


2. تبین تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت زنان در هوشمندسازی شهر تهران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1399، صفحه 104-126

اکرم ناصری فر؛ بهرام بیات؛ منصوره نیکو گفتار


3. عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات شفاهی آنلاین و انتقال آن در بین کاربران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1399، صفحه 165-185

شهلا سهرابی؛ محبوبه قویدست کوهپایه