کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 49-67

حجت الله ابراهیمیان؛ توکل لطفی


2. برسی میزان روایی و پایایی ابزار سنجش و کیفیت توسعه اجتماعی در شهر تهران

دوره 10، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 89-58

علی فلاحی؛ مجید کفاشی؛ بهرنگ صدیقی