کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 3
1. جنسیت و تفاوت‌های جنسی بین زنان و مردان (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 19-40

ندا عظیمی؛ خلیل خلیل میرزایی؛ افسانه وارسته فر


2. رابطه پیشرفت تحصیلی و سرمایه اجتماعی

دوره 9، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 71-90

افسانه وارسته فر؛ حمیده ژیان باقری


3. کنشها و نمودهای اجتماعی زنان در ادبیات داستانی معاصر

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 157-178

حمید ودادی؛ حبیب الله آقابخشی