کلیدواژه‌ها = عوامل اجتماعی
تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 10، شماره 40، آذر 1397، صفحه 140-159

هادی هرانی؛ فاطمه نوشین فرد؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری


بررسی بیگانگی اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (نمونه: جوانان شهر یاسوج)

دوره 8، شماره 31، تیر 1395، صفحه 79-104

سید احمد حسینی؛ نجمه وکیلی؛ علی حسن توفیقیان فر