کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی عوامل موثر بر توسعه اخلاق حرفه ای کارکنان امور بین المل شرکت ملی نفت ایران بر اساس روش تحلیل محتوا

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 87-103

وحیده بهاورنیا؛ ناصر پورصادق؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی3


2. نظریه نظام جهانی در اندیشه و آرای والرشتاین

دوره 9، شماره 37، زمستان 1396، صفحه 47-63

ساسان ودیعه؛ سعید کشانی؛ جعفر رجبلو


4. جهانی شدن وتوسعه در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 71-101

حشمت الله فلاحت پیشه؛ قاسم مشیایی