کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تعداد مقالات: 3
1. تبین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در مشارکت اجتماعی شهر تهران سال1395

دوره 12، شماره 46، بهار 1399، صفحه 34-52

حسین بشیری گیوی؛ مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی


2. جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 30، بهار 1395، صفحه 153-172

مهدی اختر محققی؛ فریدون کامران


3. وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان تحت پوشش شهرداری منطقه 12 شهر تهران در سال 1393)

دوره 7، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 79-97

شکوفه اصانلو بختیاری؛ حبیب آقابخشی؛ مجید کفاشی