کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 15
2. شبکه‌های اجتماعی؛ بستر ارتقای سرمایه‌اجتماعی

دوره 12، شماره 48، پاییز 1399، صفحه 159-173

مهدی اختر محققی؛ علی ربیعی؛ علی اکبر فرهنگی


3. بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 149-168

محمدحسین اسلامی؛ جعفر رجبلو؛ محسن داودخانی


4. بررسی رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی با توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای محمود آباد، نور، رویان)

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 104-126

پریسا شیران جنگ؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


6. رابطه پیشرفت تحصیلی و سرمایه اجتماعی

دوره 9، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 71-90

افسانه وارسته فر؛ حمیده ژیان باقری


7. نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پایدار محله های شهری با رویکرد برنامه‌ریزی محله مبنا

دوره 9، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 90-120

مهدی رضایی مهر؛ ابراهیم رستگار؛ ناصر بیات


9. تأثیر رسانه های ملی بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 34، بهار 1396، صفحه 121-131

تهمینه شمس مشهدی؛ مجید کفاشی


12. جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 30، بهار 1395، صفحه 153-172

مهدی اختر محققی؛ فریدون کامران


13. شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 125-151

اعظم شیرین بیان؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری


15. بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 71-100

مصطفی ازکیا؛ حبیب الله زنجانی؛ سید محمد سید میرزایی؛ هادی برغمدی