کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 13
1. بررسی میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی

دوره 11، شماره 45، زمستان 1398، صفحه 149-168

محمدحسین اسلامی؛ جعفر رجبلو؛ محسن داودخانی


2. بررسی رابطه بین شاخص های سرمایه اجتماعی و فرهنگی با توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: شهرهای محمود آباد، نور، رویان)

دوره 11، شماره 44، پاییز 1398، صفحه 104-126

پریسا شیران جنگ؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


4. رابطه پیشرفت تحصیلی و سرمایه اجتماعی

دوره 9، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 71-90

افسانه وارسته فر؛ حمیده ژیان باقری


5. نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پایدار محله های شهری با رویکرد برنامه‌ریزی محله مبنا

دوره 9، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 90-120

مهدی رضایی مهر؛ ابراهیم رستگار؛ ناصر بیات


7. تأثیر رسانه های ملی بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 34، بهار 1396، صفحه 121-131

تهمینه شمس مشهدی؛ مجید کفاشی


9. جهانی شدن فرهنگ و سرمایه اجتماعی

دوره 8، شماره 30، بهار 1395، صفحه 153-172

مهدی اختر محققی؛ فریدون کامران


11. شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده های شهر گرمسار)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 125-151

اعظم شیرین بیان؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری


13. بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران

دوره 7، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 71-100

مصطفی ازکیا؛ حبیب الله زنجانی؛ سید محمد سید میرزایی؛ هادی برغمدی