نویسنده = فهیمه قبیتی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه رضایت زناشویی در کارمندان مرد طرح اقماری و غیر اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

دوره 8، شماره 31، تابستان 1395، صفحه 61-77

آرش غنچه؛ فریبا نبوی آل آقا؛ فهیمه قبیتی